In the Town (ipl)

Návrat do Interaktivní pracovní listy

Compass / Kompas

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět
Doporučený ročník: 3,4
Slovní zásoba: church, railway station, castle, house, school, pond, forest, bridge, in the west/south/north/east

Dream / Sen

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět
Doporučený ročník: 3,4,5
Slovní zásoba: jump, swim, dance, run, fly, sit, turn left/right

Go! / Jdi!

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět
Doporučený ročník: 4,5
Slovní zásoba: church, railway station, castle, house, school, pond, go straight on, across, over, turn left/right

Make a Map / Vytvoř mapu

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět
Doporučený ročník: 4,5
Slovní zásoba: church, railway station, castle, house, school, pond, in the bottom/top right/left-hand corner, in the centre, at the top/bottom, on the right/left

Transportation Collage / Dopravní koláž

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět
Doporučený ročník: 3,4,5
Slovní zásoba: metro, boat, car, plane, bus, motorcycle, bike, in front of, under, in, above, behind, next to

Travelling Around the City / Cestování ve městě

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět
Doporučený ročník: 4,5
Slovní zásoba: go by bus/car/metro, ride a bike

Návrat do Interaktivní pracovní listy

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014