In the Classroom (ipl)

Návrat do Interaktivní pracovní listy

Activities / Aktivity

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět
Doporučený ročník: 3,4,5
Slovní zásoba: write a letter, throw a ball, jump over, count, do the exercise, read the book, finish the picture

At School / Ve škole

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět
Doporučený ročník: 1,2,3
Slovní zásoba: math class, after-school club, PE class, Music room, canteen

Colour the Objects / Vybarvi předměty

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět
Doporučený ročník: 1,2,3
Slovní zásoba: scissors, school bag, pen, pencil case, ruler, exercise book, rubber, pencil, yellow, blue, green, red

Finish the Picture / Dokonči obrázek

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, matematika
Doporučený ročník: 1,2
Slovní zásoba: number, 1-10, yellow, white, blue, pink, orange, green, red, purple, black, brown

How many…? / Kolik…?

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, matematika
Doporučený ročník: 1,2,3
Slovní zásoba: scissors, school bag, pen, pencil case, ruler, exercise book, rubber, pencil, glue stick, how many, in the classroom, numbers (1-10)

Small Talk / Rozhovor

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět
Doporučený ročník: 4,5
Slovní zásoba: where, who, how old, how are you, what, I´m from…, my, his, her, name …

Návrat do Interaktivní pracovní listy

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014