What do you like? / Co máš rád?
(Food and Cooking (ipl))

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět

Doporučený ročník: 1,2,3,4,5

Slovní zásoba:

milk, cucumber, bread, banana, orange juice, ice cream, fruit salad, hamburger…

What do you like? - interaktivní pracovní list

Návrat do:
Food and Cooking (ipl)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014