Family and Differences (ipl)

Návrat do Interaktivní pracovní listy

Be Active! / Buď aktivní!

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět
Doporučený ročník: 3,4,5
Slovní zásoba: baby, young children, school children, adult, teenager, can run /talk/play games/read …

Family Tree / Rodinný strom

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět
Doporučený ročník: 1,2,3,4,5
Slovní zásoba: aunt, mum, sister, daughter, grandma, grandpa, dad, brother, uncle, son, cousin, my, he, she

Life Stages / Stádia života

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět
Doporučený ročník: 3,4,5
Slovní zásoba: adult, baby, elderly person, child, teenager, he, she

My Family at Home / Moje rodina doma

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět
Doporučený ročník: 1,2,3,4,5
Slovní zásoba: mum, dad, dog, grandma, brother, place prepositions (under, on…), window, door, bed…

Passport / Cestovní pas

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět
Doporučený ročník: 4,5
Slovní zásoba: she/he´s got, blue eyes, long hair, curly hair, brown hair, wear glasses, beard…

People around Me / Lidé kolem mě

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět
Doporučený ročník: 3,4,5
Slovní zásoba: young, tall, thin, she/he´s got, long hair, blond hair…

Návrat do Interaktivní pracovní listy

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014