Daily Routines (ipl)

Návrat do Interaktivní pracovní listy

Months and Seasons / Měsíce a roční období

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, matematika
Doporučený ročník: 1,2,3
Slovní zásoba: summer, winter, spring, autumn, months (January, February…), all, one

My Day / Můj den

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět
Doporučený ročník: 4,5
Slovní zásoba: clean teeth, do homework, play with friends, read a book, have a shower, sleep, eat breakfast, in the morning/afternoon/evening, at night…

My Favourite Activities / Moje oblíbené activity

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět
Doporučený ročník: 4,5
Slovní zásoba: summer, winter, spring, autumn, August, July, December, swim, pick mushrooms, fly a kite, play tennis…

My Toys / Moje hračky

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět
Doporučený ročník: 1,2,3,4,5
Slovní zásoba: I want…, please., colours (red, yellow, green, blue), car, ball, train, yo-yo, robot…

Put on your clothes! / Oblékni se!

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět
Doporučený ročník: 1,2,3,4,5
Slovní zásoba: It´s hot/cold/sunny/rainy, clothes (gloves/sunglasses/hat/pyjamas…), put on…

What time is it? / Kolik je hodin?

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, matematika
Doporučený ročník: 1,2,3,4,5
Slovní zásoba: it´s half past/a quarter past/a quarter to, o´clock, numbers

What´s the weather like? / Jaké je počasí?

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět
Doporučený ročník: 1,2,3,4,5
Slovní zásoba: It´s raining/snowing/windy/sunny/cloudy, read a book, go skiing/swimming, play tennis, fly a kite, make a snowman…

Návrat do Interaktivní pracovní listy

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014