13. Ve městě a okolí

Zpět do sekce Slovní zásoba (Wordbank)

Česky:Anglicky: 
dům house
hrad castle
hřiště playground
kino cinema
kostel church
křižovatka crossroads/junction
les forest
město town
most bridge
nemocnice hospital
park park
Pojďme na procházku. Let´s go for a walk.
přechod pro chodce zebra crossing
radnice town hall
restaurace restaurant
řeka river
semafor traffic light
silnice road
supermarket supermarket
tráva grass
ve městě a okolí in and around a town
vesnice village

Zpět do sekce Slovní zásoba (Wordbank)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012