Práce s pracovními listy

Zpět do sekce Slovní zásoba (Wordbank)

Česky:Anglicky: 
(Helikoptéra) je pomalejší (než letadlo). The (helicopter) is slower (than the plane).
(Tramvaj) je rychlejší (než loď). The (tram) is faster (than the boat).
Co chybí? / Co je špatně? / Co je jinak? What´s missing/wrong/different?
Co je pod klouzačkou? What´s under the slide?
Co je to? What is it?
Co je toto? What´s this?
Co máš dnes na sobě? * What are you wearing today?
Co máš/nemáš rád? * What do/don’t you like?
Co Steve dělá? What is Steve doing?
Co z jeho/jejího batohu chybí? What´s missing from his/her bag?
Dejte obrázek sem. * Put the picture here.
Dejte obrázky dohromady, prosím. * Put the pictures together, please.
Dobře, pojďme napsat slovo „koupelna“sem. Ok, let´s write the word „bathroom“ here.
Dodělejme to/obrázek. Let´s finish it/the picture.
Chce pohovku. He wants a sofa.
Jaká je tvá oblíbená barva? * What´s your favourite colour?
Jaké barvy vidíte v Kouzelné místnosti s čísly? * What colours can you see in the Magic Number Room?
Jaké barvy vidíte v místnosti? * What colours can you see in the room?
Jaké je počasí v Praze/Ostravě? What´s the weather like in Praha/Ostrava?
Jaké je počasí? What´s the weather like?
Jakou barvu byste chtěli použít pro kozy? * What colour would you like to use for the goats?
Jakou barvu mají tyto kalhoty? What colour are the trousers?
Jakou má barvu toto? What colour is it/this?
Jakou má barvu? / Jakou mají barvu? What colour is it? / What colour are they?
Jaký je tvůj oblíbený stůl? * What´s your favourite table?
Je dnes (kůň) šťastný? Is (the horse) happy today?
Je slunečno. Je šťastný. It´s sunny. He´s happy.
Jsou stejné? Are they the same?
Jů, tohle je můj oblíbený stůl! Wow, this is my favourite table!
Kde je číslo (tři)? Where is the number (three)?
Kde je pizza a dortík? Where is the pizza and the cake?
Kde je správný stín pro tohle (letadlo)? Where is the correct shadow for this (plane)?
Kde je stín (houpačky)? Where is the shadow of the (swing)?
Kde je vlak? Where is the train?
Kde jsou hadi? Where are the snakes?
Kdo bere Stevovi jídlo? Who is taking Steve´s food?
Kdo je to? Who is it?
Kdo je toto? Who´s this?
Kdo má na sobě kalhoty? Who´s wearing trousers?
Kolik (aut) tam je? How many (cars) are there?
Kolik (panenek) má Maggie? How many (dolls) does Maggie have?
Kolik červených panenek? How many red dolls?
Kolik dětí poskakuje? How many children are jumping?
Kolik je na obrázku klobouků policisty? How many police officer´s hats (are there) in the picture?
Kolik je tam rozdílů? How many differences?
Kolik je v tělocvičně volejbalových míčů? How many volleyballs (are there) in the gym?
Kolik košil je na obrázku? How many shirts (are there) in the picture?
Kolik nových věcí je v ložnici? How many new things (are there) in the bedroom?
Má Steve (vousy)? Ano, má. Has Steve got (a beard)? Yes, He has.
Máš rád hamburgery? * Do you like hamburgers?
Máš rád pizzu? * Do you like pizza?
Máš rád/a (čokoládu) na dortu?* Do you like (chocolate) on a cake?
Máte rádi panenky? * Do you like dolls?
Moje oblíbená barva je modrá. My favourite colour is blue.
Musíme najít hlavu a zadek koně. We have to find the head and the bottom of a horse.
Najděte cestu a jídlo. * Find the way and the food.
Nakresleme Stevovy nohy. Let´s draw Steve´s legs.
Nakreslete (červenou) čáru. * Draw (a red) line.
Nakreslete cokoliv/co chcete. * Draw anything you like.
Nakreslete čáru od koloběžky ke slovu. * Draw a line from the scooter to the word.
Nakreslete část zvířete sem. * Draw a part of an animal here.
Nakreslete jídlo do jeho břicha. * Draw the food in his tummy.
Nakreslete kruh. * Draw a circle.
Nakreslete Steva v oblečení. * Draw Steve wearing the clothes.
Nakreslete veselý/smutný obličej. * Draw a happy/sad face.
Nakreslete zvířata, která máte/nemáte rádi. * Draw the animals that you like / don´t like.
Ozdobte si svůj dort. * Decorate your cake.
Patří to sem? Does it go here?
Podívejte na (Honzův) obrázek, co je (Honzovým) oblíbeným jídlem? * Look at (Honza´s) picture, what is (Honza´s) favourite food?
Podívejte, ona má na sobě šortky. * Look, she is wearing shorts.
Pojďme (pomoci Stevovi) najít oblečení. Let´s (help Steve) find the clothes.
Pojďme si zahrát domino. Let´s play dominoes.
Pojďme to zjistit. Let´s find out.
Pokračujte. * Go on. / Continue.
Poslouchejte a kreslete, co je v jeho břiše. * Listen and draw what´s in his tummy.
Práce s pracovními listy Working with worksheets
Přilepte (obrázky). * Glue (the pictures).
Přiřaďte. * Match.
Rozdejte pracovní listy. * Give out the worksheets.
Říkejte se Stevem. * Mám rád (limonády). Say with Steve. I like (fizzy drinks).
Sedí Steve? Is Steve sitting?
Sledujte a dokončete čáru od policistova klobouku k policistovi. * Follow and finish the line from the police officer´s hat to the police officer.
Složte obrázky. * Put the pictures together.
Spojte (oblečení) a (počasí). * Connect (the clothes) and (the weather).
Spojte oblečení a počasí. * Connect the clothes to the weather.
Spojte tečky. * Connect the dots.
Spojte vysokého hasiče a vysokou doktorku. * Connect the tall firefighter and the tall doctor.
Steve a Maggie se bojí duchů a strašidelných dýní. Steve and Maggie are scared of ghosts and scary pumpkins.
Steve je na oslavě narozenin. Steve is at a birthday party.
Steve je v obchodě. Steve is in a shop.
Steve jede na dovolenou. Steve is going on holiday.
Steve má na sobě spodní prádlo a ponožky. Steve is wearing underwear and socks.
Střídejte se v (kreslení obrázku). * Take turns to (draw a picture).
To je červená šála. / To jsou zelené ponožky. It´s a red scarf. / They are green socks.
To jsou (malé) uši. They are (small) ears.
To jsou oči. Vidím Stevovy oči. They are eyes. I can see Steve´s eyes.
To jsou vlasy. Vidím Stevovy vlasy. It’s hair. I can see Steve´s hair.
Toto je zahrada a toto je pokoj. This is a garden and this is a room.
Ukaž nám svůj (obrázek), prosím. * Show us the (picture), please.
Ukaž všem svůj obrázek, prosím. * Show everyone your picture, please.
V Praze/Ostravě prší. It’s raining in Praha/Ostrava.
V této místnosti jsou schovaná čísla. There are hidden numbers in this room.
Vezměte (červenou), prosím. * Take (a red) one, please.
Vezměte si (jeden) pracovní list, prosím. * Take a worksheet, please.
Vezměte si červenou a obkreslete čáru. * Take a red pencil and follow the line.
Vezměte si tužku a zjistěte, kdo jede (lodí). Sledujte čáru. * Take a pencil and find out who is going by (boat). Follow the line.
Vezměte si tužku, prosím. * Take a pencil, please.
Vybarvěte auto (červeně). * Colour the car (red).
Vybarvěte dvě mince zeleně. * Colour two coins green.
Vybarvěte pět míčků zeleně. * Colour five balls green.
Vybarvujte obrázek. * Colour the picture.
Vystřihněte obrázky. * Cut out the pictures.
Vysvětlete. * Explain.
Vyškrtněte nesprávný obrázek. * Cross out the wrong picture.
Zakroužkujte slovo „červená“ červenou pastelkou, prosím. * Circle the word „red“ using a red pencil, please.
Zakroužkujte, co je v ložnici nového. * Circle, what is new in the bedroom.
Zaškrtněte („odfajfkujte“). * Tick.
„Vyfoťte“ si to. * Take a (mental) photo.

Zpět do sekce Slovní zásoba (Wordbank)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012