18. Pocity

Zpět do sekce Slovní zásoba (Wordbank)

Česky:Anglicky: 
dobrý good
hezký nice
hladový hungry
Jak se dnes cítíš? How are you feeling today?
Jaký/jaká jsem? What am I like?
Jsem (unavený). I´m (tired).
krásný beautiful
mladý young
mp3 feelings
nemocný sick/ill
rozlobený angry
rychlý quick
unavený tired
zdravý healthy
zlobivý, nezdvořilý naughty
žíznivý thirsty

Zpět do sekce Slovní zásoba (Wordbank)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012