21. Jak?

Zpět do sekce Slovní zásoba (Wordbank)

Česky:Anglicky: 
beze zvuku silently
dobře well
hlasitě loudly
Jak? How?
opatrně carefully
pomalu slowly
rychle quickly
špatně badly
tiše, potichu quietly

Zpět do sekce Slovní zásoba (Wordbank)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012