Jak organizovat dění v lekci…

Zpět do sekce Slovní zásoba (Wordbank)

Česky:Anglicky: 
Buď opatrný. * Be careful.
jak organizovat dění v lekci how to organise your lesson
Organizace skupiny (kroužku angličtiny) Classroom management
Postavte / Posaďte se do kruhu. * Stand/sit in a circle.
Pozor! Watch out!
Pracujte samostatně. * Work on your own.
Pracujte ve dvojicích/skupinách. * Work in pairs/groups.
Prosím, stůjte za startovní/cílovou čárou. * Please stand behind the start/finish line.
Stůjte v řadě, prosím. * Stand in a line, please.
Utvořte (dva) týmy (po pěti), prosím. Make (2) teams (of five), please.
Utvořte kruh. Make a circle.
Vezměte si židle. Pick up your chairs.

Zpět do sekce Slovní zásoba (Wordbank)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012