11. Doprava

Zpět do sekce Slovní zásoba (Wordbank)

Česky:Anglicky: 
(Autobus) je rychlejší než (tramvaj). (The bus) is faster than (the tram).
auto car
autobus bus
autobusová zastávka bus stop
doprava transport
helikoptéra helicopter
jet (vlakem) go by (train)
jít pěšky go on foot
Jsem v (autě). I´m in (a car). (V příp. auto, helikop. je in, jinde on podle velikosti a zda soukr. či veř. dopr.)
Jsem v (autobuse). I´m on (a bus).
letadlo plane
loď boat
motorka motorbike
nový new
pomalý slow
Pospěš si. Hurry up.
raketoplán, kosmická loď space shuttle
rychlý fast
starý old
tramvaj tram
vlak train
vlakové nádraží railway station

Zpět do sekce Slovní zásoba (Wordbank)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012