01. Čísla a slovesa

Zpět do sekce Slovní zásoba (Wordbank)

Česky:Anglicky: 
(jeden) tisíc one thousand
(jedno) sto one hundred
(Vyskoč), prosím. Please, (jump).
1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6
7, 8, 9, 10, 11, 12 7, 8, 9, 10, 11, 12
ahoj hello
běhat run
Co on/ona/Steve dělá? What´s he/she/Steve doing?
čísla a slovesa numbers and verbs
číst read
čtyřicet forty
čtyřikrát four times
devadesát ninety
Dobře, děkuji. Fine, thank you.
dotknout se touch
dvakrát twice
hodit, hod throw
houpat se swing
hrát play
chytit catch
Jak se jmenuješ? What´s your name?
Jak se máš/máte? How are you?
jednou once
Jmenuji se Eva. My name´s Eva.
klepat knock
kopat, kop kick
kreslit draw
lepidlo glue
malovat paint
najít find
On/ona/Steve (právě čte). He/She/Steve is (reading).
osmdesát eighty
otevřít open
otočit se turn around
padesát fifty
pětkrát five times
počítat count
pohnout (přesunout) se dozadu move back
pochodovat, dupat stamp your feet
pojď/te sem come here
políbit, polibek kiss
posadit se sit down
poslouchat listen
postavit se do řady stand in a line
procházet se, jít walk
předvádět mime
přesunout se tam move there
psát write
sbohem, ahoj (při rozloučení) bye
sedmdesát seventy
skákat jump
skákat na jedné noze hop
střihat cut
šedesát sixty
šestkrát six times
tečka dot
tleskat clap
třást shake
třicet thirty
třikrát three times
udeřit, trefit hit
udeřit, úder punch
ukázat show
vstát, postavit se stand up
zavřít close
zpívat sing
žonglovat juggle

Zpět do sekce Slovní zásoba (Wordbank)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012