15. Čas

Zpět do sekce Slovní zásoba (Wordbank)

Česky:Anglicky: 
(dobré) odpoledne (good) afternoon
(dobré) ráno (good) morning
(dobrou) noc (good) night
(dobrý) večer (good) evening
čas time
Je čtvrt na dvě. It´s a quarter past 1.
Je půl druhé. It´s half past 1.
Je tři čtvrtě na dvě. It´s a quarter to 2.
Jsou dvě hodiny. It´s (2) o´clock.
Kolik je hodin? What time is it?
ráno/odpoledne/večer in the morning/afternoon/evening
V jednu hodinu. At 1 o´clock.
v noci at night
v poledne / o půlnoci at midday/midnight

Zpět do sekce Slovní zásoba (Wordbank)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012