02. Barvy / V penále

Zpět do sekce Slovní zásoba (Wordbank)

Česky:Anglicky: 
(školní) batoh (school) bag  
barvy/v penále colours/in a pencil case
bílá white
CD přehrávač CD player
černá black
červená red
děvče girl
Dobrá práce. Good job.
Dobrá práce. Well done.
domácí úkol homework
duha rainbow
fialová purple
guma rubber
hnědá brown
hodiny clock
chlapec boy
Jaká je to barva? What colour is it?
Kde je (židle)? Where is the (chair)?
kresba painting
křída chalk
lavice desk
lepidlo, lepit glue
levá (nalevo) left (on the left)
mapa map
modrá blue  
nůžky scissors
obrázková karta flashcard
oranžová orange
ořezávátko pencil sharpener
papír paper
pastelka crayon
penál pencil case
pero pen
písnička song
pod under
podlaha floor
pracovník dětského domova care worker
pravá (napravo) right (on the right)
pravítko ruler
Promiň/te. Sorry.
před in front of
příběh story
přítel, kamarád friend
rozvrh timetable
růžová pink
sešit notebook
sešit, cvičebnice exercise book
stříbrná silver
stůl table
šedá grey
tabule board/blackboard/whiteboard
Tam je (židle). The (chair) is there.
To je (červené). It´s (red).
To je (pero). It´s a (pen).
tužka pencil
učebnice text book
v in
vedle next to
ven, z out
Vstupte. Come in.
za behind
zelená green
zlatá gold
zlomit, rozbít break
židle chair
žlutá yellow

Zpět do sekce Slovní zásoba (Wordbank)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012