11.6 Dopravní Pexeso (Transport Pairs)
(11. Transport (Doprava))

Připojený soubor: level2-11.6.pdf

Téma: Opakování (Review)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

obrázkové karty (flashcards) s dopravními prostředky, pracovní list (1 kopie pro celou skupinu, dopředu rozstřihaná na jednotlivé karty, případně více kopií pro více družstev)

Shrnuti:

Pracovní list upevňuje znalost a použití slovní zásoby týkající se dopravních prostředků (tram, bus, boat, motorbike, helicopter, plane = tramvaj, autobus, loď, motorka, helikoptéra, letadlo) a jejich popisu (fast, slow, old, new = rychlý, pomalý, starý, nový) ve vazbě ‘It’s a (fast motorbike).’ pomocí známé karetní hry Pexeso (Pairs). Po nalezení páru stejných kartiček si jej děti mohou nechat pouze v případě, že je správně pojmenují. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm Up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm up č. 3.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 4.
  • Nakonec požádejte děti, aby se usadily: „Sit down, please.

Pracovní list:

  • Nejdříve se společně seznamte s obrázky tak, že je rozdělíte na staré, rychlé a nové dopravní prostředky: „Find all fast/old/new things.“ Rozdělte děti do 3 týmů a každý tým získá jednu skupinu obrázků: „Make teams and take the cards.“ Z ní si potají vybere jeden a ostatní družstva se jej snaží uhodnout: „Choose one card.“ „Let’s guess – it‘s an old helicopter.“ „Yes, it’s an old helicopter./No, it isn’t an old helicopter.“
  • Nyní vysvětlete dětem základní pravidla pexesa (pokud je již neznají) a zdůrazněte, že vždy po otočení kartičky ji musí hráč pojmenovat celou větou, pomáhejte vždy otázkou: „What is it?“ „It’s a plane.“ Případně přidávejte přídavná jména: „It’s an old/a new/a fast/a slow plane.“
  • Připravte hrací plochu – kartičky položte na stůl obrázky dolů a děti se střídají ve hře.

Něco navíc:

  • Kartičky si můžete připravit v rámci (předchozí) společné aktivity s dětmi. Mohou je samy vybarvit, nastříhat, nalepit na čtvrtky apod.
  • Zahrajte si hru ‚Human Pairs‘: Vyberte dva hráče (nebo například 2 dvojice – podle počtu dětí ve skupině), kteří budou hádat kartičky. Nyní je pošlete za dveře, nebo jen požádejte, aby si zavřeli oči: „Go behind the door, please. Close your eyes, please.“ Jednotlivé kartičky rozdejte dětem – musí být vždy rozdány páry a děti je nesmí nikomu ukázat. Hadači začnou hádat tak, že oslovují hráče a ptají se jich, jakou mají kartičku: „Have you got an old tram? Yes, I have./No, I haven’t.“ po nalezení páru si příslušní hráči stoupnou k úspěšnému hadači. Vyhrává ten, který má na konci nejvíce hráčů v týmu.

Potřebné fráze:

Sit down, please. Posaďte se, prosím.
Find all fast/old/new things.“ Najděte všechny rychlé/staré/nové věci.
Make teams and take the cards.“ Utvořte družstva a vezměte si kartičky.
Choose one card.“ Zvolte si jednu kartu.
Let’s guess – it‘s an old helicopter.“ „Yes, it’s an old helicopter./No, it isn’t an old helicopter.“ Hádejme – je to stará helikoptéra. Ano, je to stará helikoptéra. / Ne, není to stará helikoptéra.
What is it?“ Co je to?
It’s a plane.“ Je to letadlo.
„It’s an old/a new/a fast/a slow plane.“ Je to staré/nové/rychlé/pomalé letadlo.
Go behind the door, please. Close your eyes, please.“ Jdi/jděte za dveře, prosím. Zavři/zavřete oči, prosím.
Have you got an old tram? Yes, I have./No, I haven’t.“ Máš starou tramvaj? Ano, mám. /Ne, nemám.
Well done!/Good job!“ Výborně!

Návrat do:
11. Transport (Doprava)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012