11.5 Závod (The Race)
(11. Transport (Doprava))

Připojený soubor: level2-11.5.pdf

Téma: Doprava (Transport)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, tužky, Patafix (Gumfix)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a opakuje jazykovou strukturu: „What do you like?“ a „I like…“ Úkolem je najít v bludišti správný dopravní prostředek pro jednotlivé postavy, pojmenovat jej a zapsat v angličtině do pracovního listu. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 7.
 • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 11.
 • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

 • Nakreslete na tabuli (nebo na šířku na papír v případě, že máte malou skupinku a všichni na papír dobře uvidí) rovnou čáru a na začátek napište „SLOW“ a na konec „FAST“:
  SLOW__________________________________________________________FAST
 • Vezměte si obrázkové karty a společně s dětmi se je pokuste připevnit (Patafixem/magnety) na přímku na tabuli podle jejich reálné rychlosti. Vždy vezměte jednu kartu a zeptejte se: „Is the boat fast?“ Zároveň gesty naznačte rychlý pohyb. Odpovězte: „No, the boat is slow.“ Naznačte pomalý pohyb (např. samotnou kartou). Poté kartu umístěte dle vašeho uvážení. Další prostředek již vztáhněte k prvnímu: „Is the tram faster than the boat?“ Odpovězte: „Yes, it is faster.“ A umístěte kartu na přímku. Stejně umístěte i ostatní dopravní prostředky.
 • Vyzvěte děti, aby na prázdný papír nakreslily dopravní prostředek dle svého výběru a vybarvily ho: „Draw your favourite one and colour it in.“ Rozdejte papíry a pastelky.
 • Procházejte třídou, zastavujte se u dětí a ptejte se jich, co nakreslily a jakou to má barvu: „What is it? What colour is it?“ Vyžadujte odpovědi celou větou: „It´s (a blue plane).“ Když mají všichni domalováno, náhodně ukažte třídě pár obrázků a okomentujte je: „Look, this is Petr´s favourite. What is it?“ Vyzvěte děti, aby vám odpověděly celou větou: „It´s (a red plane).“ Dále se zeptejte, jestli je to rychlý dopravní prostředek: „Is it fast?“ Naznačte, že to musíte zjistit: „Let´s find out.“
 • Požádejte děti, aby trochu srolovaly své papíry s obrázky a znovu je narovnaly. Vysvětlete jim, že jim rozdáte prázdné papíry, kterými budou mávat před papírem s nakresleným obrázkem, a ten se tak začne pohybovat, tj. bude odfoukáván dopředu. Názorně předveďte.
 • Vyzvěte žáky, aby si s vámi zazávodili. Podle počtu dětí ve skupině zorganizujte závody všech nebo ve skupinách. Dětí by mělo závodit nejvýše šest. Požádejte je, aby si klekly ke startovní čáře, kterou předem připravíte, zatímco děti malují. Papíry s obrázky postaví na startovní čáru před sebe a do ruky si každý vezme další prázdný papír. Až závod odstartujete, děti začnou mávat papíry za svými obrázky tak, aby je odháněly dopředu.
 • Na konci závodu, když jsou všichni v cíli, pogratulujte závodníkům a požádejte je, aby se přesunuli zpět do lavic. Vezmou si pracovní list a výsledky závodu zaznamenají do kolonek ve druhém řádku. Pokud máte dostatek času, požádejte je, aby do kolonek vepsali druh dopravního prostředku a jeho barvu. Pokud tolik času není, požádejte je, aby do kolonek vepsali jméno závodníka: „Who was first? Yes, (Petr/the red helicopter). Write Petr´s name/red helicopter here.“ Totéž opakujte i pro ostatní pořadová místa.
 • Pracovní list má dostatek místa, abyste závod mohli až dvakrát opakovat. Pokud děti hra baví, můžete pokračovat i vícekrát a pracovní list nakopírovat nebo zapisovat výsledky na tabuli.
 • Nyní dětem dětem vysvětlete další úkol: Teď si vyrobíme vlastní dopravní prostředky a budeme závodit. Rozdejte prázdné papíry (dobře poslouží staré, na jedné straně popsané papíry), děti si ustřihnout obdélníky o velikosti asi 1 A4 (případně papíry dopředu nastřihejte): „Cut your paper like this.“ (Ukažte velikost, naznačte střihání.) Přidělte každému jeden dopravní prostředek. Děti si na papír každý tento dopravní prostředek nakreslí: „Draw a tram (bus…).“ Po nakreslení obrázku si děti papír z jedné strany namotají do půlky na tužku, když tužku ze zamotaného papíru vysunou, papír zůstane ohnutý nahoru a vytvoří jakýsi ocásek (postup dětem současně ukazujte).
 • Přistupte k samotnému závodu. Děti si jednotlivé dopravní prostředky položí na rovnou plochu (nejlépe čistý uklizený stůl nebo podlaha) ocásky dozadu, jeden dopravní prostředek vedle druhého ve vzdálenosti asi 30 cm. Vezmou smotaný sešit či noviny a plácají jím těsně za ocáskem svého dopravního prostředku, aby se pohyboval po ploše. Závod odstartujte: „Ready, steady, go!“ Po závodě zapište pořadí společně do předepsaných řádků na pracovním listu. Závod můžete opakovat několikrát.

Něco navíc:

 • Pro zklidnění nálady (po závodu) se můžete s dětmi pokusit „diskutovat“ o oblíbeném dopravním prostředku – ukažte pro názornost pracovní list 11.2 (Jak cestují?) a okomentujte jej: „Steve likes boats, Maggie likes helicopters. What types of transport do you like?“ Odpovězte jako první (ukažte na sebe): „I like trams.“ „And you?“ Pak ukažte na děti – pomáhejte dětem s odpovědí a povzbuzujte je gesty a mimikou (kývejte, usmívejte se): „Yes/ great/perfect/correct/super!“ Pokud je odpověď pouze jednoslovná nebo gramaticky nesprávná, pochvalte, ale zopakujte správně: „Yes, well done, I like helicopters.“

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Is the boat fast?“ >Je loď rychlá?
„No, the boat is slow.“ Ne, loď je pomalá.
„Is the tram faster than the boat? Yes, it is faster.“ Je tramvaj rychlejší než loď? Ano, je rychlejší.
„What is it?“ Co je to?
„What colour is it?“ Jakou to má barvu?
„It´s (a blue plane).“ Je to (modré letadlo).
„Look, this is Petr´s favourite. What is it?“ Podívejte, tohle je Petrovo oblíbené. Co je to?
„Let´s find out.“ Pojďme to zjistit.
„Who was first? Yes, (Petr/the red helicopter).“ Kdo byl první? Ano, (Petr / červená helikoptéra).
„Write Petr´s name/red helicopter here.“ Napište sem Petrovo jméno / červená helikoptéra.
„Cut your paper like this.“ Ustřihněte svůj papír takto.
>„Draw a tram (bus).“ Nakreslete tramvaj (autobus).
„Ready, steady, go!“ Připravit ke startu, pozor, teď!
„Steve likes boats, Maggie likes helicopters.“ Steve má rád lodě. Maggie má ráda helikoptéry.
„What types of transport do you like?“ Jaké druhy dopravy máš rád/a?
„I like trams. And you?“ Mám rád/a tramvaje. A ty?
„Yes/ great/perfect/correct/super!“ Ano/skvěle/perfektně/správně/super!!
„Yes, well done, I like helicopters.“ Ano, dobře, mám rád/a helikoptéry.

Návrat do:
11. Transport (Doprava)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012