11.4 Kdo jede lodí? (Who’s Going by Boat?)
(11. Transport (Doprava))

Připojený soubor: level2-11.4.pdf

Téma: Doprava (Transport)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, tužky, Patafix (Gumfix)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a opakuje jazykovou strukturu: „What do you like?“ a „I like…“ Úkolem je najít v bludišti správný dopravní prostředek pro jednotlivé postavy, pojmenovat jej a zapsat v angličtině do pracovního listu. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 7.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 7.
  • Požádejte děti, aby se usadily: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Ukažte na list a požádejte děti, aby odpověděly na váš dotaz: „What´s this?“ a zároveň ukazujte na některé jídlo na stole. Chvíli vyčkejte na odpověď a případně dětem pomozte: „It´s a s-s-s…“, vyčkejte, zda děti neodpoví samy a případně větu dokončete: „…sandwich. It´s a sandwich. Excellent!“ Vyzvěte děti, aby říkaly s vámi a větu několikrát společně zopakujte: „Say with me – it´s a sandwich, it´s a sandwich, it´s a sandwich.“
  • Stejným způsobem postupujte u ostatních obrázků: pizza, cake, banana, apple, salad.
  • Nyní představte dvě nová slovíčka: „big“ (velký) a „small“ (malý). Ukažte na obrázku např. na velký sendvič a komentujte: „It´s a big sandwich.“ A zároveň velikost naznačte mimicky (např. roztáhněte doširoka ruce). Stejně okomentujte malý sendvič: „It´s a small sandwich.“ Nyní si slovíčka procvičte tak, že budete postupně ukazovat na jídla na obrázku a vyzvěte děti, aby říkaly s vámi: „Say with me – it´s a big pizza. It´s a small cake.“ atd. Pokud je to možné, nechte děti komentovat obrázky samostatně, pouze na ně ukazujte na svém pracovním listu.
  • Představte dětem úkol: „Colour the big sandwich red.“ A naznačte vybarvování sendviče červenou pastelkou.
  • Nyní rozdejte pracovní listy a pastelky. Zopakujte úkol a zároveň opět naznačte vybarvování pastelkami: „Colour the big sendwich red.“ Barvy volte libovolně z těch, které děti již znají anglicky.
  • Nechte děti pracovat samostatně, procházejte mezi nimi a monitorujte správnost provedení úkolu, případně vysvětlete úkol ještě jednou česky.
  • Nyní společně proveďte zpětnou vazbu. Držte svůj pracovní list před sebou a předveďte dětem, jak popisujete svůj obrázek stolu. Ukazujte na listu: „The big sandwich is red. The small banana is yellow.“ atd. Vyzvěte děti, aby komentovaly svůj obrázek. Pokud je to potřeba, napovězte jim, případně zpětnou vazbu proveďte ve společně.

Něco navíc:

· S tímto listem můžete zopakovat vazbu „He´s got..“. Požádejte děti, aby roztřídily jídlo dle velikosti mezi tatínka a Davida (mohou je spojit čarami nebo použít nějaké značky). Nyní si povídejte o tom, co má neboli jí tatínek a co David – nejprve dětem dejte příklad a vyzvěte je, aby říkaly věty s vámi, později je povzbuďte v samostatné tvorbě vět - např.: „Dad´s got a big pizza and a big sandwich. He´s got a small banana and a small salad.“

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What´s this?“ Co je to?
“It´s a sandwich." To je sendvič.
„Excellent!“ Výborně!
„Say with me.“ Říkejte se mnou.
„It´s a small sandwich.“ To je malý sendvič.
„It´s a big sandwich.“ To je velký sendvič.
“It´s a small cake.“ To je malý dort.
„Colour the big sandwich red.“ Vybarvěte velký sendvič červeně.
„The small banana is yellow.“ Malý banán je žlutý.
„Dad´s got a big pizza and a big sandwich. He´s got a small banana and a small salad.“ Tatínek si dá/jí velkou pizzu a velký sendvič. Dá si malý banán a malý salát.

Návrat do:
11. Transport (Doprava)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012