11.3 Hledej stín (Find the Shadow)
(11. Transport (Doprava))

Připojený soubor: level2-11.3.pdf

Téma: Doprava (Transport)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) daného tématu, pracovní list, tužky, dvě kopie každé obrázkové karty (libovolně rozstřihaná na 4–6 dílků)

Shrnuti:

Pracovní list opakuje slovíčka daného tématu a zároveň procvičuje postřeh. Úkolem je najít správný stín daného dopravního prostředku. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 1 (zopakování slovní zásoby dopravy).
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 1.
  • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, držte pracovní list před sebou obrázkem k dětem. Seznamte děti s obrázky a úkolem – ukazujte na pracovním listu a zároveň pokládejte dotazy k obrázkům (s odpovědí vždy vyčkejte a snažte se nechat děti odpovědět samostatně – pomozte jim začátkem odpovědi, případně odpověď dokončete): „What is it?“„It´s a p-p-p…“, vyčkejte a pobídněte děti k odpovědi mimicky (kývejte hlavou, pokyňte rukou atd.), „… plane, yes, great.“ Pokračujte stejně i pro ostatní dopravní prostředky (helicopter, boat, bus, tram, motorbike). Nyní se vraťte zpět k prvnímu obrázku (plane) a zeptejte se, kde je ten správný stín: „Where is the correct shadow for this plane?“ Postupně tužkou ukazujte na jednotlivé stíny: „Is it here?“ Chvíli vyčkejte a pak zakruťte hlavou: „No, it isn´t.“ Opakujte dotaz stejným způsobem u všech stínů, u posledního stínu pokývejte souhlasně hlavou: „Yes, it is. Circle it, please.“ Naznačte kroužkování správné odpovědi.
  • Nyní rozdejte pracovní list (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!). Postavte se před děti s pracovním listem a zopakujte dotaz a úkol s letadlem – viz výše. Pro ostatní obrázky pokračujte náhodně, zvolte dopravní prostředek, pro který mají děti najít správný stín a odstartujte hru: „Find the correct shadow for this bus. Ready, steady, go!“ Pochvalte toho, kdo najde stín jako první.
  • Správné odpovědi: letadlo – poslední stín; vrtulník – prostřední; loď – první; autobus – poslední; tramvaj poslední; motorka – první.

Něco navíc:

  • Zeptejte se dětí, který dopravní prostředek je jejich nejoblíbenější: „What´s your favourite one?“ Ukazujte přitom na řádek s dopravními prostředky. Můžete přidat i informaci, který je váš nejoblíbenější, např. „The boat is my favourite.“ A ukazujte přitom na obrázek lodě.
  • Vyrobte před lekcí dětem puzzle z kopií obrázkových karet (flashcards) tak, že tyto kopie rozstřiháte asi na 4–6 dílků. Nyní utvořte dvě družstva: „Make two teams, please.“ Obě družstva si stoupnou na jednu stranu místnosti, rozstřihané obrázky dáme na dvě hromádky na druhou stranu místnosti (v každé hromádce je rozstřihaných dohromady šest karet). Nyní vždy zadejte obrázek, který mají družstva co nejrychleji sestavit: „Tram – ready, steady, go!“ Pokaždé vyběhne jeden z družstva a má za úkol přinést zpět jeden dílek skládačky. Pokud přinese špatný, někdo z týmu ho musí jít vrátit na místo, a družstvo tak ztrácí čas potřebný ke složení obrázku. Pokud přinese správný dílek, vyběhne někdo další pro další kousek skládačky. Když má družstvo k dispozici všechny dílky, sestaví obrázek. Rychlejší dostává bod. Postup opakujte, dokud nebudou složeny všechny obrázky dopravních prostředků. Nakonec družstva mohou získat ještě body za správné určení obrázků anglicky: „Say it in English, please.“

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What is it?“ Co je to?
„It´s a p-p-p… plane, yes, great.“ To je l-l-l… letadlo, ano, skvěle.
„Where is the correct shadow for this plane?“ Kde je správný stín pro tohle letadlo?
„Is it here?“ Je tady?
„No, it isn´t.“ Ne, není.
„Yes, it is.“ Ano, je.
„Circle it, please.“ Zakroužkujte, prosím.
„Find the correct shadow for this bus. Ready, steady, go!“ Najděte správný stín pro tenhle autobus. Připravit ke startu, pozor, teď!
„What´s your favourite one?“ Který je tvůj oblíbený?
„The boat is my favourite.“ Loď je moje oblíbená.
„Make teams, please.“ Vytvořte družstva, prosím.
„Tram – ready, steady, go!“ Tramvaj – připravit ke startu, pozor, teď!
„Say it in English, please.“ Řekněte to anglicky, prosím.

Návrat do:
11. Transport (Doprava)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012