11.1 Kdo je rychlejší? (Who is faster?
(11. Transport (Doprava))

Připojený soubor: level2-11.1.pdf

Téma: Doprava (Transport)

Typ lekce: DVD a pracovní list

Pomůcky:

DVD přehrávač, DVD klip, dvě sady obrázkových karet (flashcards) dle tématu, pracovní list, nůžky, lepidlo, Patafix (gumová hmota na přichycení obrázků k hladkým povrchům) nebo lepenka

Shrnuti:

Procvičovací DVD klip „In Town“ se vrací k novým jazykovým strukturám představeným v příběhovém DVD klipu a dále je upevňuje. Pracovní list přímo navazuje na sledování DVD klipu a pracuje s informacemi z klipu. Upevňuje a procvičuje slovíčka daného tématu, zároveň slouží jako nácvik jemné motoriky (střihání, lepení). Úkolem je vystřihané obrázky nalepit na cestu v pořadí od nejrychlejšího k nejpomalejšímu dle DVD klipu. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 4.
 • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Procvičovací DVD klip:

 • Připomeňte dětem, že se v minulé lekci dívaly na DVD. Zeptejte se, jestli si pamatují, o čem bylo (dopravní prostředky, cestování) a které dopravní prostředky znají: „What types of transport do you know in English?“ České odpovědi zopakujte anglicky. Pokud děti neodpovídají vůbec, naznačte např.: „C-c-c… car“ Případně dokončete odpověď sami; možné odpovědi: „Car, train, tram, bus, motorbike, train, plane, helicopter, boat.“
 • Pokuste se děti namotivovat k opakovanému zhlédnutí procvičovacího klipu – Pojďme se ještě jednou na DVD podívat a zjistit, jestli jsme si to zapamatovali správně!: „Let´s watch the DVD again.“
 • Sledujte procvičovací DVD klip dle návodu – viz předchozí kapitola 11.0. Zastavujte video, ptejte se a nechte děti odpovídat na vaše a Stevovy dotazy.
 • Nyní si slovíčka společně ještě jednou zopakujte – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 10.

Pracovní list:

 • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázky k dětem. Představte pracovní listy a úkol: Podívejte, budeme závodit – toto je start a cíl a my budeme řadit dopravní prostředky od nejrychlejšího k nejpomalejšímu, jak jsme se to dozvěděli na DVD. Nakreslete si na tabuli podobnou cestu se startem a cílem a předvádějte to samé s obrázkovými kartami. Ukažte např. loď a komentujte její rychlost: „The boat is slow.“ Naznačte, že ji umisťujete nejblíže ke startu, připevněte Patafixem. Nyní naopak ukažte letadlo: „The plane is fast.“ A naznačte, že jej pokládáte na cestu nejblíže cíli. Nyní vždy zdvihněte obrázkovou kartu s dopravním prostředkem a zeptejte se: „Is it slow? / Is it fast?“ Zakývejte/zakruťte hlavou a doplňte: „Yes./No.“ Opět naznačte prstem, kam na cestu se má obrázek umístit.
 • Rozdejte pracovní listy a nůžky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a nůžky až nyní!). Vezměte si opět svůj pracovní list a zadejte úkol: „Cut out the pictures.“ Naznačte vystřihování dopravních prostředků po přerušovaných čarách.
 • Po nastřihání obrázků přistupte k dalšímu úkolu – sestavit obrázky na cestu podle rychlosti (v klipu) od nejpomalejšího (blíže ke startu) k nejrychlejšímu (blíže k cíli). Ukažte na tabuli a naznačte dětem, aby to samé dělaly s obrázky na pracovním listu: „Put the pictures on the road.“ Začněte diktovat dopravní prostředky a ukažte, že děti mají začít umisťovat obrázky od startu: „The boat is slow. The tram is faster. The bus is faster (than the tram). The motorbike is faster (than the tram). The train is faster (than the motorbike). The helicopter is faster (than the train.) The plane is faster (than the helicopter).“
 • Nyní rozdejte lepidla a zadejte poslední úkol: „Glue the pictures to the road, please.“

Něco navíc:

 • Požádejte děti, aby se pohybovaly po třídě podle vašich instrukcí. Zahlašte např.: „Motorbike.“ Děti se začnou pohybovat jako motorky. Prostřídejte takto i ostatní dopravní prostředky.
 • Zahrajte si s dětmi pohybovou hru (závod). Utvořte dvě družstva: „Make two teams, please.“ Pro každý tým položte sadu obrázkových karet na druhou stranu místnosti tak, aby hromádky nebyly od sebe nadohled. Odstartujte vždy kolo, zadejte dopravní prostředek: „A tram. Ready, steady, go.“ Z každého družstva vyběhne jeden závodník, co nejrychleji najde mezi kartami tu správnou a zakrytou ji přinese zpět k družstvu. Vyhodnoťte kolo, přidělte body družstvům (1 bod za správnou kartu, 1 bod za rychlost – celkem můžete přidělit 3 body na jedno kolo). Hráč předá kartu kolegovi, vy odstartujete další kolo, zadáte dopravní prostředek, hráč běží s kartou a vymění ji za aktuálně požadovanou. Vše se opakuje minimálně tak dlouho, aby se prostřídali všichni hráči alespoň jednou. Hru však můžete hrát i déle, dopravní prostředky se mohou opakovat.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What types of transport do you know in English?“ Které dopravní prostředky znáte anglicky?
„Let´s watch the DVD again.“ Pojďme se podívat na DVD znovu.
„The (boat) is slow.“ (Loď) je pomalá.
„The (plane) is fast.“ (Letadlo) je rychlé.
„Is it slow/fast?“ Je to pomalé/rychlé?
„Yes./No.“ Ano./Ne.
„The (tram) is faster (than the boat).“ (Tramvaj) je rychlejší (než loď).
„The (helicopter) is slower (than the plane).“ (Helikoptéra) je pomalejší (než letadlo).
„Cut out the pictures.“ Vystřihejte obrázky.
„Put the pictures on the road.“ Dejte obrázky na silnici.
„Glue the pictures to the road, please.“ Přilepte obrázky k silnici, prosím.
„Make two teams, please.“ Vytvořte dvě družstva, prosím.
„(A tram.) Ready, steady, go!“ (Tramvaj.) Připravit ke startu, pozor, teď!

Návrat do:
11. Transport (Doprava)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012