9.5 Steve jde ven (Steve is going out)
(09. The Weather (Počasí))

Připojený soubor: level2-09.5.pdf

Téma: Počasí (The Weather)

Typ lekce: DVD a pracovní list

Pomůcky:

DVD přehrávač, DVD klip, 6 obrázkových karet (flashcards) tématu Počasí a 6 obrázkových karet tématu Oblečení (obě úrovně), pracovní list, tužky, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a opakuje slovíčka témat Oblečení a Barvy. Úkolem je spojit různě oblečené postavy s obrázky vyjadřujícími typ počasí a vybarvit jejich oblečení dle zadání lektora. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 4.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 7.
  • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Popište pracovní list a hlavní úkol. Pusťte si s dětmi DVD klip znovu. Pokud nemáte tolik času, pouze dětem připomeňte, co se v DVD klipu odehrálo – Pamatujete se na DVD klip? Steve se chystal ven a několikrát se musel převlékat, protože se měnilo počasí. Dnes se zase Steve chystá ven – pomůžeme mu rozhodnout se, co si má vzít na sebe?: „Let´s help Steve. Colour his clothes.“ Naznačte vybarvování libovolnou pastelkou.
  • Rozdejte pracovní listy a pastelky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pastelky až nyní!). Vezměte si opět svůj pracovní list před sebe obrázkem k dětem a ptejte se dětí, co má na kterém obrázku Steve na sobě: „What is Steve wearing?“ Vyzvěte děti, aby Stevovo oblečení vybarvily určitou pastelkou: „Colour the coat blue, please.“ Naznačte vybarvování kabátu modrou pastelkou. Stejně pokračujte pro všechno oblečení na obrázcích: jumper, trousers, coat, hat, gloves, scarf, shirt. První tři kusy oblečení zadejte s neverbální pomocí (ukažte příslušnou pastelkou na příslušný obrázek), další zadání provádějte bez pomoci (nanejvýš pozvedněte příslušnou pastelku).
  • Nyní přejděte k dalšímu úkolu. Budete popisovat Stevovo oblečení a říkat, za jakého počasí odchází (na procházku) – děti budou příslušnou postavu dle vašeho popisu spojovat s příslušným oknem: „Steve is wearing shorts and a shirt – it´s sunny. Steve is wearing a coat and a scarf – it´s windy. Steve is wearing a jumper, trousers and a hat – it is raining. Steve is wearing a coat, trousers and gloves – it is snowing.“ První dvojici spojte pro příklad s dětmi: „Connect Steve and the window.“ Dále nechte děti pracovat dle vašeho diktátu. Procházejte mezi dětmi, případně jim pomozte (ukazujte na svém pracovním listu atd.).

Něco navíc:

  • Zahrajte si s dětmi pohybovou hru „Touch…“ (Dotkni se…). Rozmístěte po místnosti obrázkové karty s počasím a nechte děti pohybovat se kolem místnosti určitým způsobem (např. skákat, chodit, běhat). Po chvilce zakřičte např.: „It is raining.“ Nebo: „It´s foggy. It´s sunny. It´s snowing. It´s windy. It´s cloudy.“ Děti se snaží co nejrychleji dotknout příslušné kartičky. Poté se s dětmi střídejte v roli hlásajícího, který určuje, jak se ostatní mají pohybovat a ke které další kartě se budou přesouvat.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Let´s help Steve.“ Pojďme Stevovi pomoci.
„Colour his clothes.“ Vybarvěte jeho oblečení.
„What is Steve wearing?“ Co má Steve na sobě?
„Colour the coat blue, please.“ Vybarvěte kabát modře, prosím.
„Steve is wearing shorts and a shirt – it´s sunny.“ Steve má na sobě šortky a košili – svítí sluníčko.
„Steve is wearing a coat and a scarf – it´s windy.“ Steve má na sobě kabát a šálu – fouká vítr.
„Steve is wearing a jumper, trousers and a hat – it is raining“ Steve má na sobě svetr, kalhoty a čepici – prší.
„Steve is wearing a coat, trousers and gloves – it is snowing.“ Steve má na sobě bundu, kalhoty a rukavice – sněží.
„Connect Steve and the window.“ Spojte Steva a okno.
„Jump. Walk. Run.“ Skákejte. Choďte. Běhejte.

Návrat do:
09. The Weather (Počasí)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012