9.3 Smajlíci (Smileys)
(09. The Weather (Počasí))

Připojený soubor: level2-09.3.pdf

Téma: Přídavná jména (Adjectives) / Počasí (The Weather)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) tématu Počasí, pracovní list, tužky, případně pastelky (červená, zelená, modrá, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a zároveň rozvíjí základy logického myšlení. Úkolem je doplnit logickou řadu „smajlíků“ znázorňujících přídavná jména. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 5.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 2.
  • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Práci s tímto pracovním listem začněte zábavným drilem. Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si obrázkové karty Počasí – postupně je ukazujte společně s obličejíčky (smajlíky) na pracovním listu: „What´s the weather like?“ Odpověď nejprve napovězte: „It´s s-s-s…“, doplňte vhodnou mimikou (dejte si ruku k uchu, jakože neslyšíte odpověď), případně dokončete: „… sunny, well done.“ Vysvětlete dětem, že je slunečno a vám je horko. Použijte mimiku – např. ovívejte si obličej a řekněte: „It´s sunny and I am hot.“ Pokračujte ukázáním příslušného smajlíka na pracovním listu a vyzvěte děti, aby po vás opakovaly: „Say with me, I´m hot, I´m hot…“ (Můžete měnit druhy hlasů nebo mluvit potichu/nahlas tak, aby to bylo pro děti zajímavé a veselé.) Zopakujte celé: „Say with me – It´s sunny, I´m hot.“ Zároveň ukazujte na příslušnou obrázkovou kartu počasí. Stejně můžete okomentovat: „I´m happy. – It´s sunny, I´m happy.“
  • Stejným způsobem nacvičte: „I´m sad. I´m cold.“ Vždy je spojte s příslušným počasím a zapojte některou z drilových technik, které znáte z DVD.
  • Nyní přejděte k úkolu. Pracovní list držte před sebou obrázkem k dětem. Popisujte první řádek smajlíků: „I´m hot…“ Pokračujte s pracovním listem: „… and I´m sad… and I´m…“ Mimicky vyzvěte děti k dokončení věty, případně ji dokončete sami. Stejným způsobem pokračujte v celé řadě a na jejím konci naznačte kreslení obličeje do prázdného smajlíka – opět děti povzbuzujte mimicky a zopakujte správnou odpověď.
  • Rozdejte pracovní listy a tužky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a tužky až nyní!). Držte svůj pracovní list před sebou, ukazujte na něm a opakujte instrukce – viz výše. Stejným způsobem proveďte s dětmi druhou řadu. Poslední dvě řady nechte děti pracovat samostatně – dle individuální pokročilosti. Nakonec si úkol společně zkontrolujte – ukazujte na svém pracovním listu a říkejte společně s dětmi: „Say with me, I´m sad/happy/hot/cold…“ Pokud děti zvládají popisovat smajlíky samy, nechte je přeříkat logické řady a opravy proveďte až nakonec.
  • Nakonec si děti obrázky mohou vybarvit: „Colour the Smileys.“

Něco navíc:

  • Zahrajte si s dětmi hru, kdo nejrychleji přiřadí vhodného smajlíka k typu počasí – můžete hrát ve družstvech: „Make teams, please“, nebo hrají jednotlivci. Postavte se před děti a ukazujte obrázkové karty s typy počasí, zeptejte se: „What´s the weather like?“ Děti co nejrychleji odpovídají: „It´s sunny/raining/cloudy…“ Bod získá ten, kdo první správně odpoví. Dále má možnost získat ještě jeden bod za určení vhodného přídavného jména (nejlépe celou větou) – zeptejte se např.: „Which Smiley?“ Odpověď: „I´m happy/sad/hot/cold.“ Pakliže neodpoví, může odpovědět druhé družstvo (pokud hrají jednotlivci, pak jakýkoliv jiný hráč).
  • Vyzvěte děti, aby si do příští lekce každý večer kreslily smajlíka vyjadřujícího, jak se cítily daný den. Po týdnu si obrázky navzájem ukažte a vysvětlete. Zaměřte se na přídavná jména v angličtině, jinak nechte děti mluvit o svých zážitcích v češtině.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What´s the weather like?“ Jaké je počasí?

„It´s s-s-s… sunny, well done.“ S-s-s… svítí sluníčko, dobře.
„It´s sunny and I am hot.“ Svítí sluníčko a je mi horko.
„Say with me, I´m hot, I´m hot…“ Říkejte se mnou, je mi horko, je mi horko…
„I am hot… and I am sad… and (I am)… Je mi horko… a jsem smutný… a…
„I´m sad.“ Jsem smutný/á.
„I´m cold.“ Je mi zima.
„Colour the Smileys.“ Vybarvěte smajlíky.
„Make teams, please.“ Vytvořte družstva, prosím.

„It´s sunny/raining/cloudy…“ Je slunečno. / Prší. / Je zataženo…
„Which Smiley?“ Který smajlík?

Návrat do:
09. The Weather (Počasí)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012