09. The Weather (Počasí)

Návrat do Jazykové aktivity pro úroveň 2

9.0 Jaké je počasí? (What´s the weather like?)

Příběhový DVD klip „Get Dressed“ v kontextu souvisejícího tematického celku (Oblečení) představuje způsoby popisu počasí (hot and sunny, cold and windy, raining, snowing) a začleňuje je do jazykové struktury: Je + počasí: „It´s snowing.“ Dále představuje otázku: Jaké je počasí? / Jak je?: „What´s the weather like?“ Následně se v procvičovacím DVD klipu „Weather“ k těmto novým jazykovým strukturám vracíme a dále je upevňujeme. Týmová pohybová hra tyto jazykové struktury dále procvičuje a upevňuje především pomocí technik TPR.

Téma: Počasí (The Weather)
Typ lekce: DVD a pohybová hra

9.1 Počasí (The Weather)

Procvičovací DVD klip „What´s the Weather Like?“ představuje různé typy počasí a k němu hodící se oblečení. Steve se chystá na procházku a obléká se podle počasí, které zjišťuje pohledem z okna. Počasí se ale rychle mění, a když Steve vyjde ze dveří, již jeho oblečení nekoresponduje s aktuálním počasím a on se musí jít převléci. Celá situace se opakuje několikrát. Pracovní list navazuje na DVD klip a procvičuje a upevňuje slovíčka daných témat. Pracovní list zároveň procvičuje schopnost logického uvažování. Úkolem je spojit pastelkami dle zadání lektora vhodné oblečení s okénkem, které představuje určitý typ počasí. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Počasí (The Weather) a Oblečení (Clothes, More Clothes)
Typ lekce: DVD a pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-09.1.pdf

9.2 Předpověď počasí (Weather Forecast)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu. Úkolem je přiřadit k městům na mapě správné počasí dle diktátu. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Počasí (The Weather)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-09.2.pdf

9.3 Smajlíci (Smileys)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a zároveň rozvíjí základy logického myšlení. Úkolem je doplnit logickou řadu „smajlíků“ znázorňujících přídavná jména. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Přídavná jména (Adjectives) / Počasí (The Weather)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-09.3.pdf

9.4 Jak se cítíš? (How do you feel?)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu. Úkolem je spojit obličeje vyjadřující různé nálady a teploty s obrázky vyjadřujícími typ počasí. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Počasí (The Weather)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-09.4.pdf

9.5 Steve jde ven (Steve is going out)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a opakuje slovíčka témat Oblečení a Barvy. Úkolem je spojit různě oblečené postavy s obrázky vyjadřujícími typ počasí a vybarvit jejich oblečení dle zadání lektora. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Počasí (The Weather)
Typ lekce: DVD a pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-09.5.pdf

9.6 Horko nebo zima? (Hot or Cold?)

Pracovní list procvičuje a upevňuje danou slovní zásobu (počasí). Zároveň je možné s ním opakovat barvy. Úkolem je stanovit počasí a teplotu vyobrazenou na jednotlivých obrázcích, zapsat příslušná písmenka označující typy počasí do prázdných rámečků u obrázků a počasí popsat. Nakonec je možné celý obrázek vybarvit. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Počasí (Weather)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: horko-nebo-zima_worksheet.pdf

Návrat do Jazykové aktivity pro úroveň 2

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012