6.7 Diktát (Dictation)
(06. Rooms (Pokoje))

Připojený soubor: 6.7-pl.pdf

Téma: Pokoje (Rooms)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s příslušnými slovíčky (pokoje), pracovní list, pastelky (red, green, blue, yellow, orange, purple)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost slovní zásoby týkající se pokojů nebo míst v domě a zároveň opakuje a procvičuje názvy některých druhů nábytku z úrovně 1 (sofa, fridge, wardrobe, bath, apple tree, table, garden, bathroom, bedroom, living room, dining room, kitchen). Zároveň budete procvičovat barvy. Úkolem je vybarvit obrázek dle zadání lektora. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 1. Využijte obrázkové karty jakéhokoliv tématu včetně barev.

  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: například hra č. 1.

  • Nakonec požádejte děti, aby se usadily (ke stolům): „Sit down, please.”

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Ukazujte střídavě na různé věci na obrázku a ptejte se (můžete měnit rychlost, ukazovat na jeden obrázek několikrát atd.): „What is it?” Chvíli vyčkejte na odpověď, která může být jednoslovná: „Sofa.”, ale spíše povzbuzujte děti, aby odpovídaly celou větou: „It’s a sofa.” Pokud děti nezvládnou zpočátku odpovědět samy, pomozte jim tak, že větu začnete říkat sami a naznačte jim, že mají opakovat: „Say with me – it’s a s-s-s (dejte si ruku k uchu jako náznak poslouchání) sofa.” Děti průběžně za jejich pokusy chvalte: „Well done!/Good job!“ Tuto část úkolu provádějte přiměřený čas, děti nesmíte znudit a ztratit jejich pozornost.

  • Nakonec ukažte dětem úkol, který budou později provádět. Vyberte si některý z kusů nábytku nebo některou z místností, vezměte si pastelku a naznačte vybarvování: „Colour the armchair blue.”

  • Nyní rozdejte pracovní listy a pastelky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pomůcky až nyní!).

  • Začněte diktovat a dejte dětem vždy dostatek času zadaný obrázek vybarvit.

  • Nakonec si společně obrázek opět popište – ptejte se: „What colour is the sofa/kitchen/wardrobe…?” “It’s red/blue…”

Něco navíc:

  • Slovní zásobu si ještě můžete procvičit/zopakovat pomocí upravené hry ‚Shout Out‘. Rozdělte děti do dvou skupin (nebo do více – dle počtu dětí), vždy řekněte název místnosti a děti mají říci, jaký nábytek jaké barvy v dané místnosti je – např.: „Living room. Red sofa, blue window, green plant/flower.” Pro lepší vyhodnocování doporučujeme určit pravidlo, že skupinka se nejprve poradí, a když chce odpovídat, zvedne ruku. Skupina dostane bod za každou správnou odpověď a záporný bod za nesprávnou odpověď. Pokud je odpověď skupiny neúplná nebo nesprávná, má možnost získat body druhá skupina. Hru můžete také uspořádat jako střídání se skupin v odpovídání tak, aby úspěšnost tolik nezávisela na rychlosti, ale spíše na znalostech.

Potřebné fráze:

Sit down, please.” Posaďte se, prosím.
What is it?” Co to je?
It’s a sofa.” To je pohovka.
Say with me – it’s a s-s-s-sofa.” To je p-p-p-pohovka.
Well done!/Good job!” Dobře!
Colour the armchair blue.” Vybarvěte křeslo modře.
What colour is the sofa/kitchen/wardrobe…?” Jakou barvu má pohovka/kuchyně/skříň…?
It’s red/blue…” Je červená/modrá…
Living room. Red sofa, blue window, green plant/flower.” Obývací pokoj. Červená pohovka, modré okno, zelená rostlina/květina.

Návrat do:
06. Rooms (Pokoje)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012