6.5 Vytvoř svůj dům (Make Your House)
(06. Rooms (Pokoje))

Připojený soubor: 6.5.pdf

Téma: Pokoje (Rooms)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

obrázkové karty (flashcards) s daným tématem, pracovní list, nůžky, lepidlo, případně tužky a pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost dané slovní zásoby a zároveň opakuje slovní zásobu daného tématu z první úrovně. Úkolem je dle diktátu sestavit dům a poté jej popsat nebo sestavit vlastní dům a popsat jej. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme hru č. 1. Můžete využít barvy nebo přímo předměty v místnosti, případně využijte obrázkové karty jakéhokoliv tématu.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 1 nebo 4.
  • Nyní požádejte děti, aby se usadily: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Pokuste se uvést situaci: „What is it?” Vyčkejte na odpověď a případně dětem napovězte: „It’s a h-h-h house.“, povzbuďte je v opakování po vás: „Say with me – it’s a house.“ Stejnou otázkou pokračujte i v opakování názvů jednotlivých pokojů a nábytku a opět děti vyzvěte, aby říkaly s vámi. Nemusíte projít všechny obrázky, jen namátkově.
  • Nyní oznamte úkol: „Let’s finish the house.“ A naznačte „přesouvání“ částí nábytku ze spodní části obrázku do prostoru domu. Před lekcí se rozhodněte, zda necháte děti obrázky do domu malovat nebo si je budou vystřihovat z dolní části pracovního listu a do domu nalepovat. Nyní rozdejte pracovní listy, tužky nebo nůžky a lepidlo dle vašeho uvážení (zvažte čas a zručnost dětí atd.).
  • Společně se opět vraťte k obrázku a ověřte si, že děti znají slovíčka. Nechte je najít a ukázat na příslušnou část obrázku dle vašeho diktátu: „Touch the living room/door…“
  • Nyní diktujte a nechte děti, aby si dům dokreslily nebo dotvořily pomocí nůžek a lepidla. Mezi jednotlivými příkazy dělejte dostatečné pauzy, aby děti mohly úkol pohodlně splnit. Příklady příkazů: „Put the door in the house. Put the table and two chairs into the dining room. Put the apple tree into the garden. Put the sofa, the TV and the window into the living room. Put the wardrobe into the bedroom. Put the fridge into the kitchen. Put the bath into the bathroom.“
  • Nakonec se postupně ptejte na jednotlivé pokoje/nábytek: „Where is the bath?“ Na odpověď vyčkejte, případně napovězte: „It’s in the bathroom.“

Něco navíc:

  • Dům si děti mohou dokončit dle své fantazie a poté si jednotlivé domy vystavte a vyprávějte si o nich: „Where is the window? It’s in the kitchen.“ atd.
  • Dům i s nábytkem si děti mohou vybarvit a své výtvory pak popisovat: „What’s the colour of your wardrobe? It’s red. “

Potřebné fráze:

„Sit down, please.” Posaďte se, prosím.
„What is it?” Co je to?
„It’s a h-h-h house.“ To je d-d-d dům.
„Say with me – it’s a house.“ Říkejte se mnou – to je dům.
„Let’s finish the house.“ Pojďme ten dům dokončit.
„Touch the living room/door…“ Dotkněte se obývacího pokoje/dveří…
„Put the door in the house. Put the table and two chairs into the dining room. Put the apple tree into the garden. Put the sofa, the TV and the window into the living room. Put the wardrobe into the bedroom. Put the fridge into the kitchen. Put the bath into the bathroom.“ Dejte do domu dveře. Dejte stůl a 2 židle do jídelny. Dejte jabloň do zahrady. Dejte pohovku, televizi a okno do obývacího pokoje. Dejte skříň do ložnice. Dejte ledničku do kuchyně. Dejte vanu do koupelny.
„Where is the bath?“ Kde je vana?
„It’s in the bathroom.“ Je v koupelně.
„What’s the colour of your wardrobe? It’s red.“ Jakou barvu má tvoje skříň? Je červená.

Návrat do:
06. Rooms (Pokoje)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012