1.3 Kouzelná polévka (Magic Soup)
(01. Numbers and Moving (Pohyb))

Připojený soubor: level2-01.3.pdf

Téma: Čísla (Numbers)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 kartiček (velikost A5 nebo A6) s nadepsanými číslicemi od 1 do 6 (připravte si před lekcí – napište jedno číslo na každou kartičku), pracovní list, tužky, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu s využitím technik TPR. Úkolem je najít v polévce číslice, zjistit počet od každého druhu, zapsat jej a následně číslice obtáhnout pastelkami dle zadání. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 5.
  • Doporučujeme pohybovou hru „Yes/No Stations“ (Stanoviště Ano/Ne). Předem připravené papíry se slovy „YES“ (ANO) a „NO“ (NE) umístětě viditelně každý na jinou stranu místnosti a vezměte si do ruky obrázkové karty s čísly. Postavte se s dětmi doprostřed místnosti: „Stand here, please.“ Zvedněte vždy některou obrázkovou kartu a buď o ní řekněte něco pravdivého, nebo naopak nepravdivého. Pokud se váš popis shoduje s obrázkem, děti se rozběhnou k nápisu „YES“. Pokud se váš popis neshoduje, rozběhnou se děti naopak k nápisu „NO“. Pokud se někdo splete, situaci odlehčete a usmějte se – např.: „Oops, wrong!“
  • Pokud děti nesedí u stolu, požádejte je, aby se usadily: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Nyní dětem vysvětlete, co budou dělat – Jestlipak poznáte, co je toto. Ano, je to polévka, ale kouzelná – „Magic Soup“ –, protože místo nudlí v ní plavou čísla. Pokračujte zadáním úkolu anglicky: „Look, how many number fives are there?“ A zároveň tužkou ukazujte na jednotlivé pětky a nahlas počítejte: „Count with me – one, two, three, four, five, six… six.“ Ukažte tužkou na čtvereček vedle pětky vpravo a naznačte, že zapisujete příslušný počet: „Write the number here.“ Pokud děti umí psát čísla, nechte je dopsat do čtverečku příslušné číslo. Pokud čísla ještě psát neumí, požádejte je, aby do čtverečku dodělaly příšlušný počet čárek nebo příslušný počet teček jako na hrací kostce.
  • Rozdejte dětem pracovní listy a dejte jim chvilku, aby si je prohlédly (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!). Opět držte svůj pracovní list před sebou obrázkem k dětem a zopakujte dotaz: „How many number fives are there?“ Vyzvěte děti, aby počítaly s vámi: „Count with me, one…“, doplňte vhodnou mimikou a gesty (např. rozhoďte rukama, pohlédněte na všechny). Poté naznačte tužkou, že zapisujete správný počet do příslušného čtverečku vpravo: „Write the number here.“ Pokud děti umí psát čísla, nechte je dopsat do čtverečku příslušné číslo. Pokud čísla ještě psát neumí, požádejte je, aby do čtverečku dodělaly příšlušný počet čárek nebo příslušný počet teček jako na hrací kostce.
  • Stejně pokračujte i s ostatními čísly: „How many number ones, twos, threes, fours, sixes are there?“
  • Správné odpovědi: 4 x 1 (four ones), 5 x 2 (five twos), 1 x 3 (one three), 2 x 4 (two fours), 6 x 5 (six fives), 3 x 6 (three sixes).
  • Nyní přejděte k dalšímu úkolu – obtáhnout čísla příslušnou pastelkou dle zadání lektora. Úkol zadejte v češtině, konkrétní barvy a číslice zadávejte anglicky: Budete obtahovat číslice pastelkami, které vám určím. Barvy určujte dle vlastního uvážení, vybírejte však ze známých barev duhy (red, green, blue, yellow, orange, purple) – příklad: „Colour the number ones purple.“ U prvních tří zadání ukazujte příslušnou pastelkou na dané číslovky, dále ukažte pouze pastelku, ale číslovky nechte děti najít a obtáhnout samostatně.

Něco navíc:

  • Nakonec si s dětmi zahrajte pohybovou hru „Touch…“ (Dotkni se…). Po místnosti rozmístěte kartičky s čísly tak, aby byly vidět (např. na nástěnku, tabuli, na okno, stoly…). Nechte děti chodit po místnosti a jednou za čas vykřikněte, aby se dotkly určitého čísla: „Touch number (three).“ Mohou se dotknout také barvy (na jakémkoli předmětu, oblečení atd.): „Touch something (green).“ Děti se snaží co nejrychleji dotknout určitého čísla nebo barvy. Kdo se dotkne poslední, jedno kolo nehraje. Případně můžete toho nehrajícího požádat, aby zadal instrukci pro následující kolo.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Sedněte si, prosím.
„Look, how many number fives (ones, twos, threes, fours, sixes) are there?“ Podívejte, kolik je zde (na obrázku) pětek (jedniček, dvojek, trojek, čtyřek, šestek)?
„Count with me - one, two, three, four, five, six… six.“ Počítejte se mnou – jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest… šest.
„Write the number here.“ Napište číslo sem. (počet)
„Colour the number ones purple.“ Vybarvěte jedničky fialově.
„Touch number (three).“ Dotkněte se čísla (tři).
„Touch something (green).“ Dotkněte se něčeho (zeleného).

Návrat do:
01. Numbers and Moving (Pohyb)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012