01. Numbers and Moving (Pohyb)

Návrat do Jazykové aktivity pro úroveň 2

1.0 Kouzelná místnost s čísly (Magic Number Room)

Příběhový DVD klip „Magic Number Room“ opakuje základní číslovky 1–6 a číselnou řadu doplňuje o další číslovky 7–10. Následně se v procvičovacím DVD klipu „Count to 10“ k těmto novým jazykovým strukturám vracíme a dále je upevňujeme. Týmová pohybová hra pak procvičuje číslovky, počítání a zároveň slovesa pohybu pomocí technik TPR.

Téma: Slovesa pohybu (Action verbs), Číslovky (Numbers)
Typ lekce: DVD a pohybová hra

1.1 Ahoj Steve a Maggie (Hello Steve and Maggie)

p>Procvičovací DVD klip „Count to 10“ se vrací k novým jazykovým strukturám představeným v příběhovém DVD klipu a dále je upevňuje. Pracovní list opakuje barvy pomocí techniky TPR zároveň procvičuje jemnou motoriku. Úkolem je dokončit a vybarvit obrázek dle zadání lektora. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu. Týmová pohybová hra pak procvičuje číslovky, počítání a zároveň slovesa pohybu pomocí technik TPR.  

Téma: Barvy (Colours)
Typ lekce: DVD a pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-01.1.pdf

1.2 Sportovní stadion (Sports Stadium)

Pracovní list opakuje slovesa pohybu pomocí techniky TPR zároveň procvičuje počítání. Úkolem je najít jednotlivé sportovce, zakroužkovat je barevně dle instrukcí lektora a spočítat je. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Slovesa pohybu (Action verbs)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-01.2.pdf

1.3 Kouzelná polévka (Magic Soup)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu s využitím technik TPR. Úkolem je najít v polévce číslice, zjistit počet od každého druhu, zapsat jej a následně číslice obtáhnout pastelkami dle zadání. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Čísla (Numbers)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-01.3.pdf

1.4 Schovaná čísla (Hidden Numbers)

Pracovní list opakuje a procvičuje slovíčka z úrovně 1 a navíc procvičuje postřeh. Úkolem je nalézt v obrázku schovaná čísla a vybarvit je dle instrukcí. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Čísla (Numbers)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-01.4.pdf

1.5 Míče v tělocvičně (Balls in the Gym)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu. Úkolem je najít a spočítat všechny druhy míčů na obrázku, správná čísla poté zapsat do pracovního listu a následně je vybarvovat dle zadání. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Čísla (Numbers)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-01.5.pdf

1.6 Sudoku (Sudoku)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a zároveň procvičuje logické myšlení. Úkolem je vepsat do připravené matice číselnou řadu od 1 do 9 tak, aby se žádné číslo neopakovalo ani v řádku a zároveň ani ve sloupci. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Čísla (Numbers)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-01.6.pdf

1.7 Skákání po číslech (Jumping the Numbers)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a opakuje některá slovíčka tématu Oblečení – úroveň 1 – a Barvy. Zároveň procvičuje schopnost logického uvažování. Úkolem je dopsat číselné řady do kruhů. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Čísla (Numbers), Slovesa pohybu (Action Verbs)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-01.7.pdf

1.8 Sportovní Puzzle (Sport Puzzle)

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost pohybových sloves vyjadřujících sportovní aktivity a zároveň opakuje základní barvy. Úkolem je najít jednotlivé části skládanky, navzájem je spojit příslušnou pastelkou a poté je správně pojmenovat. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Slovesa (Verbs)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: 1.8.pdf

Návrat do Jazykové aktivity pro úroveň 2

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012