5.7 Spoj čísla (Connect the Numbers)
(05. More Toys (Hračky))

Připojený soubor: 5.7-pl.pdf

Téma: Hračky (Toys), čísla (Numbers)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s příslušnými slovíčky (hračky), pracovní list, tužky, případně pastelky (red, green, blue, yellow, orange, purple)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost slovní zásoby týkající se hraček (skateboard, bike, scooter, Frisbee, in-line skates, computer). Pomocí tohoto pracovního listu také zopakujete číslovky 1-6, ale můžete též opakovat výše zmíněné barvy. Úkolem je spojovat čísla, a tak dokreslit obrázky. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 2.

  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: například hra č. 10.

  • Nakonec požádejte děti, aby se usadily (ke stolům): „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Postupně ukazujte na nedokončené obrázky a ptejte se: „What is it? What are they?“ Chvíli vyčkejte na odpověď, která může být jednoslovná: „A bike.“, ale spíše povzbuzujte děti, aby odpovídaly celou větou: „It’s a bike. / They are in-line skates.“ Pokud děti nezvládnou zpočátku odpovědět samy, pomozte jim tak, že větu začnete říkat sami a naznačte jim, že mají opakovat: „Say with me – it’s a b-b-b (dejte si ruku k uchu jako náznak poslouchání) bike.“ Děti průběžně za jejich pokusy chvalte: „Well done!/Good job!“ Tuto část úkolu provádějte přiměřený čas, děti nesmíte znudit a ztratit jejich pozornost, proto například zrychlujte tempo, vracejte se ke stejným obrázkům, rozdělte děti na skupinky a střídavě se obracejte k různým skupinkám atd. a vždy se ptejte: „What is it?/ What are they?“

  • Nakonec ukažte dětem úkol, který budou později provádět. Vyberte si jeden obrázek a nejdříve ukazujte na čísla a ptejte se: „What number is it? It’s number one/two.“ Pak nastavte tužku tak, aby ukazovala na číslo jedna a naznačte kreslení linek od čísla k číslu: „Now, draw a line here. Connect number one and two.“

  • Nyní rozdejte pracovní listy a tužky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pomůcky až nyní!).

  • Zpočátku pracujte dohromady stejným způsobem, jakým jste jim předváděl/a příklad výše. Postupně nechte děti pracovat samostatně.

  • Poté, co všichni dokončí práci, si výsledek společně zkontrolujte. Opět si stoupněte čelem k dětem s obrázkem před sebou, ukazujte na dokončené obrázky a společně je pojmenovávejte (dbejte na použití neurčitého členu): „What is it? Say with me. It’s a bike, a computer, Frisbee, a scooter, a skateboard. They are in-line skates.“

Něco navíc:

  • Děti si mohou všechny obrázky vybarvit dle vašeho diktátu: „Colour the bike green.“ nebo dle své fantazie.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
What is it? What are they?“ Co to je? (jednotné/množné číslo)
It’s a bike. / They are in-line skates.“ To je kolo. / To jsou kolečkové brusle.
Say with me – it’s a b-b-b-bike.“ To je k-k-k-kolo.
Well done!/Good job!“ Dobře!
What number is it? It’s number one/two.” Jaké je to číslo? Je to číslo jedna/dvě.
Now, draw a line here. Connect number one and two.“ Nyní nakreslete čáru zde. Spojte jedničku a dvojku.
Colour the bike green.“ Vybarvěte si kolo zeleně.

Návrat do:
05. More Toys (Hračky)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012