5.5 Hračky na ven (Outdoor Toys)
(05. More Toys (Hračky))

Připojený soubor: level2-05.5.pdf

Téma: Hračky (Toys)

Typ lekce: DVD a pracovní list

Pomůcky:

DVD přehrávač, DVD klip, sada obrázkových karet (flashcards) daného tématu, pracovní list, tužky, pastelky (červená, zelená, modrá, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu pomocí technik TPR. Úkolem je seřadit obrázky dle zadání lektora (dle pořadí výskytu v DVD). Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 6.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 11.
  • Požádejte děti, aby se posadily: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázky k dětem. Nejdříve představte postavy na pracovním listu – postupně na ně ukazujte a ptejte se: „Who is it?“ Pokud děti neodpoví samy, pomozte jim: „It´s S-S-S… Steve.“ Stejně postupujte u Maggie. Vysvětlete dětem úkol – na pracovním listu jsou určitým způsobem znázorněny věci, které Steve a Maggie používají v klipu. Připomeňte si s dětmi, o čem klip byl. Požádejte děti, aby obrázky zkusily seřadit ve správném pořadí tak, jak se objevují na DVD. Řekněte jim, aby neměly obavy, pokud si to přesně nepamatují, ale aby to i tak zkusily. Poté si klip společně pusťte, aby si svá tvrzení mohly ověřit, případně opravit: „Put the pictures in order. Write numbers here.“ (Ukažte na prázdné čtverečky u každého obrázku.)
  • Nyní rozdejte pracovní listy (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!). Vezměte si opět svůj pracovní list a zopakujte instrukce. Požádejte děti, aby se rozdělily do skupin a pracovaly společně.
  • Zkontrolujte odpovědi dětí tak, že si budete správné pořadí říkat společně nebo se znovu podívejte na příběhový DVD klip, v jehož průběhu si děti budou moci pořadí opravit. „Number one is Steve and a computer. Number two is Steve and a skateboard…“
  • Správné odpovědi: 1 – Steve and a computer; 2 – Steve and a skateboard; 3 – Steve and in-line skates; 4 – Steve and a scooter; 5 – Steve and a bike; 6 – Maggie with a Frisbee.

Něco navíc:

  • Zahrajte si s dětmi hru „Sit Down if True“. Stoupněte si před děti a vyzvěte je, aby se taky postavily: „Stand up, please.“ Ukazujte obrázkové karty (flashcards) a zároveň říkejte slova, pokud souhlasí slovo a obrázková karta, děti si sednou a zase vstanou. Pokud slovo a karta nesouhlasí, musí zůstat stát. Pokud se někdo zmýlí, pouze situaci odlehčete: „Oops, wrong!“ (Usmějte se.)

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What toys are (there) in the DVD clip?“ Jaké hračky jsou v DVD klipu?
„ F-f-f… frisbee, b-b-b… bike, s-s-s… scooter.“ F-f-f… frisbee, k-k-k… kolo, k-k-k…koloběžka.
„Let´s watch the DVD again.“ Pojďme se podívat na DVD ještě jednou.
„Who is it?“ Kdo je to?
„It´s S-S-S… Steve.“ To je S-S-S… Steve.
„Put the pictures in order.“ Dejte obrázky do správného pořadí.
„Write numbers here.“ Napište čísla sem.
„Number 1 is Steve and a computer.“ Číslo jedna je Steve s počítačem.
„Number 2 is Steve and a skateboard.“ Číslo dvě je Steve se skateboardem.
„Sit down if True.“ Posaďte se, pokud je to pravda.
„Stand up, please.“ Postavte se, prosím.
„Oops, wrong!“ Jejda, špatně.

Návrat do:
05. More Toys (Hračky)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012