5.1 Najdi hračky (Find the Toys)
(05. More Toys (Hračky))

Připojený soubor: level2-05.1.pdf

Téma: Hračky (Toys)

Typ lekce: DVD a pracovní list

Pomůcky:

sada obrázkových karet (flashcards) daného tématu, pracovní list, tužky/pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Procvičovací DVD klip „Outdoor Toys“ se vrací k novým jazykovým strukturám představeným v příběhovém DVD klipu a dále je upevňuje. Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu, zároveň procvičuje postřeh. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 2.
 • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Procvičovací DVD klip:

 • Připomeňte dětem, že v minulé lekci se dívaly na DVD. Zeptejte se česky, jestli si pamatují, o čem bylo, které hračky Steve měl. Případně můžete položit i anglickou otázku: „What toys are (there) in the DVD clip?“, odpovědi naznačte a případně dokončete: „ F-f-f… frisbee, b-b-b… bike, s-s-s… scooter…“ Pokud děti budou odpovídat česky, opakujte po nich slova anglicky.
 • Pokuste se je namotivovat k opakovanému zhlédnutí procvičovacího klipu – Pojďme se ještě jednou na Steva podívat a zjistit, jestli jsme si to zapamatovali správně.: „Let´s watch the DVD again.“
 • Sledujte procvičovací DVD klip dle návodu – viz předchozí kapitola 5.0. Zastavujte, ptejte se, nechte děti odpovídat na vaše a Stevovy dotazy.
 • Nyní si slovíčka ještě jednou společně zopakujte – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 9.
 • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 1.

Pracovní list:

 • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Ukazujte na obrázek a vysvětlujte úkol: V obrázku se schovávají některé hračky, pojďme je najít!: „Let´s find the hidden toys.“
 • Nyní přejděte k samotnému úkolu – začněte příkladem (s naznačenou tužkou), ukažte na slovo „scooter“ a zeptejte se: „Where is the scooter?“ Zároveň prstem jezděte po obrázku, krčte rameny a předstírejte, že hledáte daný předmět. Najděte jej a naznačte spojení slova a obrázku čarou (prstem/tužkou…): „Draw a line from the scooter to the word.“
 • Rozdejte pracovní listy a tužky/pastelky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a tužky/pastelky až nyní!). Vezměte si opět svůj pracovní list a zopakujte otázku: „Where is the scooter?“ Opět naznačte hledání a po nalezení daného předmětu jej spojte čarou se slovem. Vyzvěte děti, aby udělaly totéž: „Draw a line from the scooter to the word.“ Opět ukazujte a mimicky naznačujte. Pokračujte stejným způsobem i pro ostatní slova.

Něco navíc:

 • Obrázek si mohou děti vybarvit – buď libovolně, nebo dle vašeho diktátu.
 • S dětmi si můžete povídat, které hračky se komu líbí: „What toys do you like?“ Odpověď: „I like (dolls, scooters…)“ Nebo: „Do you like (dolls, dinosaurs, in-line skates…)?“ Možné odpovědi: „Yes, I do. / No, I don´t.“ Rozviňte diskuzi v češtině. Můžete plynně navázat s tématy přání k Vánocům/narozeninám atd.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What toys are (there) in the DVD clip?“ Které hračky jsou v DVD klipu?
„Let´s watch the DVD again.“ Pojďme se znovu podívat na DVD.
„Let´s find the hidden toys.“ Pojďme najít schované hračky.
„Where is the scooter?“ Kde je koloběžka?
„Draw a line from the scooter to the word.“ Nakreslete čáru od koloběžky ke slovu.
„What toys do you like?“ Které hračky máš rád(a)?
„I like (dolls, scooters…)“ Mám rád(a) (panenky, koloběžky…)
„Do you like (dolls, dinosaurs, in-line skates…)?“ Máš rád(a) (panenky, dinosaury, kolečkové brusle…)?
„Yes, I do. / No, I don´t.“ Ano, mám. / Ne, nemám.

Návrat do:
05. More Toys (Hračky)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012