05. More Toys (Hračky)

Návrat do Jazykové aktivity pro úroveň 2

5.0 Hračky na ven (Outdoor Toys)

Příběhový DVD klip „Catch the Computer“ představuje šest předmětů vhodných k volnočasovým aktivitám (skateboard, bike, scooter, Frisbee, in-line skates, computer) a spojuje je do jazykové struktury: Mít + předmět: „I´ve got (a skateboard).“ Následně se v procvičovacím DVD klipu „Outdoor Toys“ k těmto novým jazykovým strukturám vracíme a dále je upevňujeme. Týmová pohybová hra nová slovíčka procvičuje pomocí technik TPR.

Téma: Hračky (More Toys)
Typ lekce: DVD a pohybová hra

5.1 Najdi hračky (Find the Toys)

Procvičovací DVD klip „Outdoor Toys“ se vrací k novým jazykovým strukturám představeným v příběhovém DVD klipu a dále je upevňuje. Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu, zároveň procvičuje postřeh. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Hračky (Toys)
Typ lekce: DVD a pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-05.1.pdf

5.2 Krabice hraček (Toy Box)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a zároveň opakuje slovíčka tématu Hračky (Toys) – úrovně 1. Úkolem je zjistit, které hračky chybí Stevovi a které Maggie, a následně je spojit s danými hračkami v dolní části pracovního listu. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Hračky (Toys)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-05.2.pdf

5.3 Řady hraček (Lines of Toys)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a nacvičuje schopnost logického uvažování a postřeh. Úkolem je najít v řadě věcí stejného druhu tu, která se něčím odlišuje a zakroužkovat ji. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Hračky (Toys)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-05.3.pdf

5.4 Dovnitř nebo ven? (Inside or Outside?)

Pracovní list opakuje slovíčka daného tématu úrovně 1 a procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu úrovně 2. Dále nacvičuje schopnost logického uvažování a zařazování slov do skupin. Úkolem je roztřídit hračky dle místa použití a zakroužkovat je barevně dle diktátu a příslušného prostředí. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Hračky (Toys)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-05.4.pdf

5.5 Hračky na ven (Outdoor Toys)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu pomocí technik TPR. Úkolem je seřadit obrázky dle zadání lektora (dle pořadí výskytu v DVD). Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Hračky (Toys)
Typ lekce: DVD a pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-05.5.pdf

5.7 Spoj čísla (Connect the Numbers)

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost slovní zásoby týkající se hraček (skateboard, bike, scooter, Frisbee, in-line skates, computer). Pomocí tohoto pracovního listu také zopakujete číslovky 1-6, ale můžete též opakovat výše zmíněné barvy. Úkolem je spojovat čísla, a tak dokreslit obrázky. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Hračky (Toys), čísla (Numbers)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: 5.7-pl.pdf

5.8 Podívej, co mám! (Look, what I have!)

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost slovní zásoby týkající se hraček (skateboard, bike, scooter, Frisbee, in-line skates, computer = skateboard, kolo, koloběžka, Frisbee, kolečkové brusle, počítač), případně můžete opakovat a procvičit barvy a číslovky. Úkolem je zjistit, jak pokračuje obrázková řada a dokreslit příslušný obrázek. Řady obrázků představují hračky, které patří jednotlivým dětem na pracovním listu. Doporučujeme proto nechat děti obrázky vybarvit a poté je společně můžete popisovat za pomoci vazeb ‘She‘s got a (green) scooter, a (red) skateboard, a (blue) skateboard…).’ nebo ‘It’s a (green) scooter, a (red) skateboard, a (blue) skateboard…).’ Nakonec si společně můžete určit počet jednotlivých druhů hraček (‘How many skateboards has she got? She’s got 6 skateboards).’ Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Hračky (More Toys), barvy (Colours), číslovky (Numbers)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-05.8.pdf

Návrat do Jazykové aktivity pro úroveň 2

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012