7.5 Oblíbené jídlo II. (Favourite Food II.)
(07. More Food (Jídlo))

Připojený soubor: level2-07.5.pdf

Téma: Jídlo (Food)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, tužka

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu. Úkolem je zjistit, které jídlo má rád Steve a které Maggie, správně přečíst slovíčka v bublině a následně ukázat na příslušný obrázek (identifikace psaného slova a přiřazení obrázku), nakonec dokreslit obrázky na talíře. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 6.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 7.
  • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Stoupněte si tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Ukazujte na obrázek a zároveň jej komentujte – ukažte na Steva: „Hello, I´m Steve.“ Vybídněte děti, aby Steva pozdravily: „Say Hello to Steve. Hello!“ Zároveň mávejte. Dále ukazujte na bublinu nad Stevem a zeptejte se, zda by některé z dětí přečetlo názvy v bublině: „Can you read this?“ Ukažte na pravou stranu pracovního listu a řekněte dětem, že je to nápověda, která jim se čtením může pomoci. Pokud se nikdo nepřihlásí, netroufá si, přečtěte názvy v bublině sami.
  • Držte před sebou obrázkovou kartu Steva a řekněte: „Hello, my name is Steve. I like…“, doplňte mimikou a gesty (pohlaďte si břicho, olízněte si rty) a nyní vyjmenujte všechny potraviny vyobrazené na pravé straně pracovního listu. Nyní přejděte k oblíbeným třem jídlům, která jsou vepsána ve Stevově bublině a představte je dětem: „But my favourite are fish and chips, hamburgers and tea. Can I have fish and chips, a hamburger and tea, please?“
  • Položte obrázkovou kartu Steva a požádejte děti, aby do pracovního listu na prázdný talíř domalovaly vyjmenované tři Stevovy oblíbené pokrmy: „Draw Steve´s favourite food and drink here, please.“ A ukažte na prázdný talíř na pracovním listu.
  • Nyní dětem rozdejte pracovní listy. (POZOR! Aby děti vnímaly zadání úkolu, je vhodné pracovní listy rozdat až nyní.) Svůj pracovní list opět držte tak, aby na něj všechny děti dobře viděly a ukazujte současně s mluvením. Zopakujte předchozí postup: „Hello, I´m Steve. I like…“ Zeptejte se znovu, která jsou Stevova nejoblíbenější jídla a pomozte dětem s odpovědí. Nakonec je jídla nechte nakreslit na připravené talíře.
  • Stejně opakujte všechna jídla u Maggie.

Něco navíc:

  • Požádejte děti, aby nakreslily na druhou stranu pracovního listu (nebo na čistý papír), co mají rády ony: „Draw your favourite food, please.“ Zároveň ukazujte, kde mají děti kreslit. Poté obrázky od dětí vyberte, stoupněte si před ně, postupně ukazujte jednotlivé výkresy (anonymně) a ptejte se: „Look at (Honza´s) picture, what is (Honza´s) favourite food?“ Nechte děti odpovědět samostatně, případně odpověď nejdříve naznačte: „H-h-h…“, poté dokončete: „… hamburgers, yes, great.“ Nakonec obrázky dětem zase vraťte.
  • Hádání obrázků můžete pojmout jako soutěž družstev – družstva se střídají v hádání, získají bod za správné pojmenování obrázku, v případě, že se spletou, má možnost bod získat druhé družstvo. Stůjte před dětmi, držte obrázkové karty obrázkem směrem k sobě a nechte družstva hádat, co by tak na obrázku mohlo být: „Ready, steady, go! What´s in the picture?“ Nechte hádat nejdříve jedno družstvo, pokud neuhodne, má možnost hádat a získat bod druhé družstvo.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Prosím, sedněte si.
„Hello, I´m Steve.“ Ahoj, já jsem Steve.
„Say Hello to Steve. Hello!“ Pozdravte Steva. Ahoj!
„Can you read this?“ Můžete tohle přečíst?
„Hello, my name is Steve. I like…“ Ahoj, jmenuji se Steve. Mám rád…
„But my favourite are fish and chips, hamburgers and tea.“ Ale moje oblíbená (jídla) jsou ryba s hranolky, hamburgery a čaj.
„Can I have fish and chips, a hamburger and tea, please?“ Mohu dostat rybu s hranolky, hamburger a čaj, prosím?
„Draw Steve´s favourite food and drink here, please.“ Nakreslete Stevovo oblíbené jídlo a pití sem, prosím.
„Draw your favourite food, please.“ Nakreslete své oblíbené jídlo, prosím.
„Look at (Honza´s) picture, what is (Honza´s) favourite food?“ Podívejte na (Honzův) obrázek, co je (Honzovým) oblíbeným jídlem?
„H-h-h… hamburgers, yes, great.“ H-h-h… hamburgery, ano, skvěle.
„Ready, steady, go! What´s in the picture?“ Připravit ke startu, pozor, teď! Co je na obrázku?

Návrat do:
07. More Food (Jídlo)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012