04. More Clothes (Oblečení)

Návrat do Jazykové aktivity pro úroveň 2

4.0 Oblékni se (Get Dressed)

Příběhový DVD klip „Get Dressed“ opakuje jazyk osvojený dětmi v úrovni 1 a představuje dalších šest druhů oblečení (gloves, socks, skirt, scarf, jumper, shirt), které spojuje do jazykové struktury: Mít na sobě + oblečení: „I´m wearing (gloves).“Následně se v procvičovacím DVD klipu „Clothes“ k těmto novým jazykovým strukturám vracíme a dále je upevňujeme.Týmová pohybová hra nová slovíčka procvičuje pomocí technik TPR.

Téma: Oblečení (More Clothes)
Typ lekce: DVD a pohybová hra

4.1 Pruhované oblečení (Striped Clothes)

Procvičovací DVD klip „Clothes“ se vrací k novým jazykovým strukturám představeným v příběhovém DVD klipu a dále je upevňuje. Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daných témat s využitím technik TPR a zároveň opakujte barvy. Úkolem je vybarvit obrázky dle zadání instruktora (diktát). Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Oblečení (More Clothes), Barvy (Colours)
Typ lekce: DVD a pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-04.1.pdf

4.2 Prádelní šňůra (On the Washing Line)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daných témat s využitím technik TPR, zároveň procvičuje počítání. Úkolem je vybarvit obrázky dle zadání instruktora (diktát) a spočítat kusy jednotlivých druhů. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Oblečení (More Clothes), Barvy (Colours)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-04.2.pdf

4.3 Přiřaď oblečení (Match the Clothes)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu pomocí technik TPR. Úkolem je identifikovat zadané oblečení a spojit jej s příslušnou postavou. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Oblečení (Clothes)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-04.3.pdf

4.4 Kde jsou ponožky? (Where are the Socks?)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daných témat s využitím technik TPR, zároveň procvičuje počítání. Úkolem je najít určitý druh oblečení, vybarvit jej a spočítat kusy některých druhů oblečení. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Oblečení (More Clothes), Barvy (Colours)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-04.4.pdf

4.5 Steve se obléká (Steve´s Getting Dressed)

Pracovní list opakuje některá slovíčka daného tématu úrovně 1 a procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu úrovně 2. Pracovní list zároveň procvičuje logické myšlení a postřeh. Úkolem je seřadit oblékající se postavy podle diktátu lektora (dle časové posloupnosti). Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Oblečení (Clothes)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-04.5.pdf

Schované oblečení (Hidden Clothes)

Pracovní list procvičuje a upevňuje danou slovní zásobu (oblečení) a zároveň opakuje barvy a čísla do 8. Úkolem je nalézt v obrázku osm druhů oblečení a vybarvit je podle čísel. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Oblečení (Clothes)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: schovane-obleceni_worksheet.pdf

Návrat do Jazykové aktivity pro úroveň 2

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012