04. More Clothes (Oblečení)

Návrat do Jazykové aktivity pro úroveň 2

4.0 Oblékni se (Get Dressed)

Příběhový DVD klip „Get Dressed“ opakuje jazyk osvojený dětmi v úrovni 1 a představuje dalších šest druhů oblečení (gloves, socks, skirt, scarf, jumper, shirt), které spojuje do jazykové struktury: Mít na sobě + oblečení: „I´m wearing (gloves).“Následně se v procvičovacím DVD klipu „Clothes“ k těmto novým jazykovým strukturám vracíme a dále je upevňujeme.Týmová pohybová hra nová slovíčka procvičuje pomocí technik TPR.

Téma: Oblečení (More Clothes)
Typ lekce: DVD a pohybová hra

4.1 Pruhované oblečení (Striped Clothes)

Procvičovací DVD klip „Clothes“ se vrací k novým jazykovým strukturám představeným v příběhovém DVD klipu a dále je upevňuje. Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daných témat s využitím technik TPR a zároveň opakujte barvy. Úkolem je vybarvit obrázky dle zadání instruktora (diktát). Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Oblečení (More Clothes), Barvy (Colours)
Typ lekce: DVD a pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-04.1.pdf

4.2 Prádelní šňůra (On the Washing Line)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daných témat s využitím technik TPR, zároveň procvičuje počítání. Úkolem je vybarvit obrázky dle zadání instruktora (diktát) a spočítat kusy jednotlivých druhů. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Oblečení (More Clothes), Barvy (Colours)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-04.2.pdf

4.3 Přiřaď oblečení (Match the Clothes)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu pomocí technik TPR. Úkolem je identifikovat zadané oblečení a spojit jej s příslušnou postavou. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Oblečení (Clothes)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-04.3.pdf

4.4 Kde jsou ponožky? (Where are the Socks?)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daných témat s využitím technik TPR, zároveň procvičuje počítání. Úkolem je najít určitý druh oblečení, vybarvit jej a spočítat kusy některých druhů oblečení. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Oblečení (More Clothes), Barvy (Colours)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-04.4.pdf

4.5 Steve se obléká (Steve´s Getting Dressed)

Pracovní list opakuje některá slovíčka daného tématu úrovně 1 a procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu úrovně 2. Pracovní list zároveň procvičuje logické myšlení a postřeh. Úkolem je seřadit oblékající se postavy podle diktátu lektora (dle časové posloupnosti). Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Oblečení (Clothes)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: 4.5.pdf

4.6 Schované oblečení (Hidden Clothes)

Pracovní list procvičuje a upevňuje danou slovní zásobu (oblečení) a zároveň opakuje barvy a čísla do 8. Úkolem je nalézt v obrázku osm druhů oblečení a vybarvit je podle čísel. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Oblečení (Clothes)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: schovane-obleceni_worksheet.pdf

4.7 Domino (Dominoes)

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost slovní zásoby týkající se oblečení (gloves, socks, skirt, scarf, jumper, shirt). Pomocí tohoto pracovního ale můžete též opakovat výše zmíněné barvy. Úkolem je spojovat obrázky znázorňující stejný druh oblečení. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Oblečení (Clothes)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: 4.7-pl.pdf

4.8 Stejný nebo rozdílný? (Same or different?)

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost slovní zásobu týkající se oblečení jak z úrovně 2, tak z úrovně 1 (gloves, socks, skirt, scarf, jumper, shirt, trousers, hat, coat, dress, shorts). Pomocí tohoto pracovního listu ale můžete též opakovat barvy, buď pomocí diktátu, nebo následného komentáře: ‘It’s a (red skirt)./She’s got a (red skirt)./She is wearing a (red skirt).’ . Úkolem je najít v čem se obrázky liší a v čem jsou stejné. Při komentování obrázků můžete použít vazby ‘She‘s got/hasn‘t got (a skirt/a dress).’ nebo ‘She‘s wearing/isn’t wearing (a skirt/a dress).’ Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Oblečení (More Clothes), barvy (Colours)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-04.8.pdf

Návrat do Jazykové aktivity pro úroveň 2

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012