10.0 To není Steve (Not Steve)
(10. Jobs (Povolání))

Téma: Povolání (Jobs)

Typ lekce: DVD a pohybová hra

Pomůcky:

DVD přehrávač, DVD klipy, obrázkové karty (flashcards) daného tématu

Shrnuti:

Příběhový DVD klip „Not Steve“ pomocí krátkého humorného příběhu představuje šest zaměstnání (teacher, office worker, police officer, firefighter, doctor, shop assistant) a spojuje je do vazby: být + profese: „I am (not) a (teacher).“ Následně se v procvičovacím DVD klipu „Jobs“ k těmto novým jazykovým strukturám vracíme a dále je upevňujeme. Týmová pohybová hra procvičuje číslovky, počítání a zároveň slovesa pohybu pomocí technik TPR.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 3.
  • Požádejte děti, aby se usadily: „Sit down, please.“

Příběhový DVD klip:

  • Pokuste se děti namotivovat ke zhlédnutí videa – např. Co kdybychom si dneska pustili DVD? Steve a Maggie se na nás určitě moc těší a třeba nám prozradí zase něco nového. Pojďme to zjistit.: „Let´s watch the DVD!“
  • Pusťte příběhový klip, zastavte DVD v momentě, kdy téma je zřejmé (nadpis po znělce, případně první momenty klipu, kde se objeví předměty související s tématem), shrňte téma česky – např. Aha, dneska se dozvíme něco o profesích. Nebo anglicky: „So, today is about jobs.“ Zadejte dětem jednoduchý úkol – zjistit, kolik lidí vypadá jako Steve: „How many people look like Steve?“ Opět pusťte klip a sledujte příběh vcelku.
  • Po zhlédnutí klipu se opět zeptejte: „How many people look like Steve?“ Pokud, jestliže děti odpoví česky, zopakujte jejich odpověď anglicky. Pokud neodpovídají, pomozte jim: „F-f-f….“, doplňte mimikou a případně dokončete: „… five, yes! The firefighter, the police officer, the shop assistant, the office worker and the doctor.“
  • Pokud budou děti při/po sledování klipu nejisté, povzbuďte je, např. uveďte, že ani vy nerozumíte v klipu všemu a že se to postupně zlepší tím, jak budou jazyk procvičovat. Můžete případně klip pustit ještě jednou.

Procvičovací DVD klip:

  • Pokračujte sledováním druhého klipu. Tentokrát klip zastavujte, opakujte otázky a úkoly od Steva, případně přidejte vlastní. Pomáhejte dětem úkoly plnit – např. mimicky, naznačte odpověď, říkejte část s nimi, ukazujte obrázkové karty (flashcards) či jiné pomůcky.
  • Při práci s klipem můžete postupovat podle následujícího návodu, ale zastavovat klip a ptát se dětí můžete i v jiných místech, než doporučujeme. Určitě děti povzbuzujte v jakémkoli projevu vztahujícímu se ke klipu (mohou opakovat po Stevovi i v místech, kde nezastavíte, zdravit Steva a mávat na něho atd.):
Čas Otázka / úkol od Steva (Maggie) Otázka /úkol od lektora Předpokládaná reakce dětí Činnost lektora
1:37 So, say it with me – firefighter… Say with Steve – firefighter. Firefighter. Zastavte DVD, vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi, připojte vhodné gesto (např. pokyňte rukou). Pusťte DVD a říkejte s dětmi nahlas.
2:19 Say with me – shop assistant… Say with Steve - shop assistant. Shop assistant… Zastavte DVD, vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi, připojte vhodné gesto (např. kývejte hlavou). Pusťte DVD a říkejte s dětmi nahlas.
2:57 Say with me – office worker… Say with Steve – office worker. Office worker… Zastavte DVD, vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi, připojte vhodné gesto. Pusťte DVD a říkejte s dětmi nahlas.
3:37 Say with me – police officer… Say with Steve – police officer… Police officer… Zastavte DVD, vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi, připojte vhodné gesto. Pusťte DVD a říkejte s dětmi nahlas.
4:14 Say with me – doctor… Say with Steve – doctor… Doctor… Zastavte DVD, vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi, připojte vhodné gesto. Pusťte DVD a říkejte s dětmi nahlas.
4:40 Say with me – teacher… Say with Steve – teacher… Teacher… Zastavte DVD, vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi, připojte vhodné gesto. Pusťte DVD a říkejte s dětmi nahlas.

Hra:

  • Zahrajte si s dětmi pohybovou hru. Vyzvěte děti, aby se posadily dokola na zem: „Sit down in a circle, please.“ Do vzniklého kruhu umístěte na zem obrázkové karty (flashcards) daného tématu. Vždy řekněte jedno slovo, děti se snaží co nejrychleji najít a zdvihnout příslušnou kartu: „Pick up the doctor card!“ Poté se opět všichni vrací na svá místa v kruhu a hra pokračuje stejným způsobem.
  • Hru můžete obměnit – hráč, který zdvihne správnou kartu, se na jedno kolo stává lektorem a zadává další slovo (tímto způsobem se můžete také zapojit do hry).

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Let´s watch the DVD!“ Pojďme se dívat na DVD!
„So, today is about jobs.“ Takže dneska to je o povolání.
„How many people look like Steve?“ Kolik lidí vypadá jako Steve?
„Five, yes! The firefighter, the police officer, the shop assistant, the office worker and the doctor.“ Pět, ano! Hasič, policista, prodavač, úředník a doktor.
„Say with Steve – (firefighter).“ Říkejte se Stevem – (hasič).
„Sit down in a circle, please.“ Posaďte se do kruhu, prosím.
„Pick up the (doctor) card!“ Zdvihněte kartu (doktora)!

Návrat do:
10. Jobs (Povolání)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012