10. Jobs (Povolání)

Návrat do Jazykové aktivity pro úroveň 2

10.0 To není Steve (Not Steve)

Příběhový DVD klip „Not Steve“ pomocí krátkého humorného příběhu představuje šest zaměstnání (teacher, office worker, police officer, firefighter, doctor, shop assistant) a spojuje je do vazby: být + profese: „I am (not) a (teacher).“ Následně se v procvičovacím DVD klipu „Jobs“ k těmto novým jazykovým strukturám vracíme a dále je upevňujeme. Týmová pohybová hra procvičuje číslovky, počítání a zároveň slovesa pohybu pomocí technik TPR.

Téma: Povolání (Jobs)
Typ lekce: DVD a pohybová hra

10.1 Přiřaď klobouk k hlavě (Match the Hat to the Head)

Procvičovací DVD klip „Jobs“ se vrací k novým jazykovým strukturám představeným v příběhovém DVD klipu a dále je upevňuje. Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu pomocí TPR a zároveň opakuje barvy. Úkolem je spojit postavu s příslušným kloboukem dle zadání od lektora (diktát) a vybarvit postavy dle zadání lektora. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Povolání (Jobs)
Typ lekce: DVD a pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-10.1.pdf

10.2 Změť klobouků (Hat Jumble)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu, zároveň opakuje počítání, číslovky a barvy. Úkolem je rozpoznat jednotlivé druhy klobouků, vybarvit je barvou, kterou určí lektor, spočítat je a zapsat správné číslo. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Povolání (Jobs)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-10.2.pdf

10.3 Tlustý policista (He is a Fat Police Officer)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a opakuje slovíčka předešlých témat za využití především technik TPR a zároveň rozvíjí logické myšlení. Úkolem je nalézt správné oblečení pro danou postavu dle zadání lektora (diktát) a poté samostatně doplnit i pokrývkou hlavy. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Povolání (Jobs)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-10.3.pdf

10.4 Dvojice (Pairs)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu s využitím technik TPR a zároveň rozvíjí logické myšlení. Úkolem je spojit postavy, které vypadají stejně (vysoký hasič a vysoká doktorka). Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Povolání (Jobs)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-10.4.pdf

10.5 Spoj poloviny (Connect the Halves)

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost slovní zásoby týkající se zaměstnání (teacher, office worker, police officer, firefighter, doctor, shop assistant). Zároveň si budete moci procvičit barvy. Úkolem je spojit poloviny těla, které k sobě patří a pojmenovat zaměstnání, případně postavy vybarvit dle zadání nebo samostatně. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Povolání (Jobs)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: 10.5-pl.pdf

10.6 Stíny (Shadows)

Pracovní list upevňuje znalost slovní zásoby týkající se zaměstnání (teacher, office worker, police officer, firefighter, doctor, shop assistant = učitel, administrativní pracovník, policista, hasič, lékař, prodavač) a procvičuje její použití ve vazbě ‘It’s a (teacher).’ Zároveň si můžete procvičit přídavná jména ‘tall, short, thin, fat’ (vysoký, malý, hubený, tlustý). Úkolem je nají správný stín ke každé postavě a pojmenovat zaměstnání, případně je popsat přídavnými jmény ‘It’s a (short teacher).’ Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Povolání (Jobs)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-10.6.pdf

Návrat do Jazykové aktivity pro úroveň 2

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012