2.3 Pokoj plný věcí (Room Full of Things)
(02. In a Pencil Case (V penále))

Připojený soubor: level2-02.3.pdf

Téma: V penále (In a Pencil Case)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

sada obrázkových karet (flashcards), pracovní list, pastelky (zelená, modrá, červená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a opakuje číslovky a další slovíčka jiných témat (Doma, Hračky, Jídlo). Zároveň slouží na procvičení počítání a postřehu. Úkolem je najít všechny školní pomůcky schované v pokojíčku, spočítat je a číslovku zapsat do příslušných okének v dolní části pracovního listu. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 4.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 11.
  • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázky k dětem. Nejprve představte obrázek – „Podívejte, jaký nepořádek má Steve v pokoji.“ Pokud je mezi dětmi někdo podobně nepořádný a vztahy dětí ve skupině to umožňují, můžete to zmínit, např.: Podívejte, to vypadá skoro jako u (Petra) v pokoji. Společně se tomu zasmějte.
  • Nyní přejděte k samotnému úkolu. Vezměte si modrou pastelku: „Take a blue pencil.“ Vyzvěte děti, aby našly všechna pera a vybarvily je: „Find the pens. Colour the pens blue.“ Předstírejte hledání (pohybujte tužkou po obrázku, jakože pera nemůžete najít) a vždy se u jednoho zastavte a naznačte vybarvování.
  • Rozdejte pracovní listy a pastelky (pět barev: green, blue, red, orange, yellow, purple). (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pastelky až nyní!) Vezměte si opět svůj pracovní list a zopakujte zadání úkolu – viz výše. Stejně pokračujte i u ostatních školních předmětů (pencil, ruler, rubber, pencil sharpener, pencil case). Barvy si určujte sami – využívejte již známé barvy duhy (red, green, blue, yellow, orange, purple). Při zadávání úkolu zpočátku provádějte úkol s dětmi, od třetího zadání již neukazujte na předměty, které se mají kroužkovat, pouze zdvihněte příslušnou pastelku (TPR).
  • Nyní přejděte k dalšímu úkolu – spočítat předměty: „How many pens (are there) in the picture?“ Vyzvěte děti, aby počítaly s vámi: „Count with me, one-two-three, three pens.“ Naznačte psaní číslice do rámečku ve spodní části pracovního listu: „Write the number here, please.“
  • Řešení: 3 pens, 4 pencils, 2 pencil cases, 5 rulers, 3 pencil sharpeners, 5 rubbers.

Něco navíc:

  • Zahrajte si s dětmi hru „Treasure Hunt“ ve formě štafety družstev: shromážděte děti v jedné části místnosti a poproste je, aby se na chvíli otočily ke zdi a zavřely oči: „Turn around and close your eyes, please.“ Rychle poschovávejte ve zbytku třídy buď reálné předměty, nebo flashcards daného tématu – vždy minimálně dva od jednoho druhu (měly by vždy být alespoň trochu vidět). Nyní děti rozdělte do dvou družstev: „Make two teams, please.“ Vysvětlete úkol: posbírat co nejvíce předmětů (karet), na dráze může být vždy jen jeden člen týmu a může sebrat jen jednu věc. Tu přinese svému týmu. Dejte časový limit (např. 3 min) a po ukončení limitu vyzvěte týmy, aby spočítaly jednotlivé druhy předmětů: „Count your things, please.“ Za správné určení počtu předmětů (anglicky) získá tým jeden bod. Další body získá družstvo za počet předmětů (počet předmětů odpovídá počtu bodů). Poslední možností získat body, je pojmenovat předměty anglicky: „Say it in English, please.“ Případně může tým ještě nasbírat další body, jestliže správně anglicky pojmenuje předměty, které druhý tým nebyl schopen pojmenovat.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Take a (blue) pencil.“ Vezměte si (modrou) pastelku.
„Find the pens.“ Najděte pera.
„Colour the pens blue.“ Vybarvěte pera modře.
„How many pens are (there) in the picture?“ Kolik per je na obrázku?
„Count with me, one, two, three, three pens.“ Počítejte se mnou, jedna, dva, tři, tři pera.
„Write the number here, please.“ Napište číslo sem, prosím.
„Turn around and close your eyes, please.“ Otočte se a zavřete oči, prosím.
„Make two teams, please.“ Vytvořte dva týmy, prosím.
„Count your things, please.“ Spočítejte své věci, prosím.
„Say it in English, please.“ Řekni to anglicky, prosím.

Návrat do:
02. In a Pencil Case (V penále)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012