2.1 Velký penál (Big Pencil Case)
(02. In a Pencil Case (V penále))

Připojený soubor: level2-02.1.pdf

Téma: V penále (In a Pencil Case)

Typ lekce: DVD a pracovní list

Pomůcky:

DVD přehrávač, DVD klip, 6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová), školní potřeby (minimálně dva kusy od každého druhu + další nové předměty – např. děrovačka, sešívačka, sponky…)

Shrnuti:

Procvičovací DVD klip se vrací k novým jazykovým strukturám představeným v příběhovém DVD klipu a dále je upevňuje. Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu, rozvíjí postřeh a prostorovou orientaci. Úkolem je najít správný výřez obrázku a spojit jej s příslušným místem na obrázku stolu. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 6.
 • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 1.
 • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Procvičovací DVD klip:

 • Připomeňte dětem, že se v minulé lekci dívaly na DVD. Zeptejte se česky, jestli si pamatují, o čem bylo, jaká nová slovíčka jim Steve představil. Případně můžete položit i anglickou otázku: „What new words are (there) in the DVD clip?“ Nechte děti odpovídat samostatně – případné české odpovědi zopakujte anglicky nebo odpovědi naznačte a případně dokončete: „R-r-r… rubber, pencil, pencil sharpener, pencil case, pen, ruler.“
 • Pokuste se je namotivovat k opakovanému zhlédnutí procvičovacího klipu – Pojďme se ještě jednou na DVD podívat a zjistit, jestli jsme si to zapamatovali správně.: „Let´s watch the DVD again.“
 • Sledujte procvičovací DVD klip dle návodu – viz předchozí kapitola 2.0. Zastavujte video, ptejte se a nechte děti odpovídat na vaše a Stevovy dotazy.
 • Nyní si slovíčka ještě jednou zopakujte společně – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 4.

Pracovní list:

 • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Ukažte na jednoho Steva a zeptejte se: „Who is it?“ Pokud je to nutné, odpověď napovězte a případně i dokončete: „It´s S-S-S… Steve, well done.“ Nyní ukažte na poslední výřez na spodním okraji pracovního listu a zeptejte se: „Where is it?“ Tužkou přitom jakoby hledejte v obrázku pokoje a pokrčte rameny na znamení, že nevíte: „I don´t know.“ Po chvíli hledání ukažte na příslušný výřez (u Steva nesoucího pero a skákajícího na gumě): „It is here.“ Naznačte kreslení čáry mezi těmito dvěma stejnými výřezy: „Draw a line here.“ Předmět, který je doplňován, pojmenujte, aby si děti výraz znovu připomněly: „Look, it´s a pencil case.“
 • Rozdejte pracovní listy (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!). Vezměte si opět svůj pracovní list a zopakujte dotaz: „Where is it?“ (Opět ukažte tužkou napřed na poslední výřez v dolní části pracovního listu a pak na místo v obrázku, kam patří.) Stejným způsobem pokračujte i u dalších výřezů. Pokud máte pocit, že děti úkol zvládnou samy, nechte je pracovat samostatně a pouze mezi nimi procházejte, kontrolujte správnost provedení úkolu a pomáhejte.
 • POZOR!!! V obrázku jsou záměrně naznačeny pouze čtyři výřezy, ale výřezů na výběr na spodním okraji pracovního listu je sedm.
 • Správné odpovědi: 2. výřez – Steve lezoucí po pravítku (ruler), 4. výřez – Steve zdvihající tužku (pencil), 6. výřez – část penálu (pencil case), 7. výřez – Steve nesoucí pero a skákající na gumě (pen, rubber).
 • Nyní vyzvěte děti, aby si školní potřeby vybarvily dle vašeho zadání: „Colour the ruler red.“ Červenou tužkou naznačte vybarvování pravítka. Stejným způsobem zadejte vymalování ještě jednoho předmětu. Zbylé předměty nechte děti vybarvovat samostatně, pouze zadejte pastelku, případně ji ukažte, ale neukazujte dětem, který předmět mají danou pastelkou vybarvovat (TPR).
 • Vyberte pracovní listy od dětí a anonymně některé obrázky ukazujte. Ptejte se přitom na barvu jednotlivých předmětů, např. „What colour is the rubber? What colour is the ruler?“ Děti odpovídají pouze konkrétní barvou, ale upevní si tak i názvy jednotlivých školních předmětů.

Něco navíc:

 • Zahrajte si s dětmi štafetu. Rozdělte děti do dvou družstev: „ Make two teams, please.“ Cílem je postupně přenést určené předměty z krabice přímo na stůl družstva. Na jednu stranu místnosti vložte do dvou krabic dvě sady školních potřeb (můžete zahrnout i několik kusů od jednoho druhu, ale můžete zahrnout i předměty, o kterých jste si nepovídali – např. kancelářské sponky, děrovačka, sešívačka). Každé družstvo by mělo mít v krabici minimálně šest předmětů z tohoto tematického celku, navíc zde mohou být ještě další předměty.
 • Nyní vždy určete předmět, který mají hráči přinést. Jeden zástupce z každého týmu vyběhne ke své krabici, vybere příslušný předmět a přinese jej ke svému družstvu (na stůl). Přidělte body za rychlost a pokračujte poté, co doběhnou oba běžci. Zadejte opět předmět a nechte běžet další dva hráče: „Bring me (a pen), please. Ready, steady, go!“ (Zadání si pro kontrolu vždy zapisujte.) Hrajte minimálně tak dlouho, dokud se nevystřídají všichni hráči (je potřeba mít dostatečné množství předmětů pro všechny). Nakonec zkontrolujte přinesené předměty a přidělte body za správnost.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What new words are (there) in the DVD clip?“ Jaká nová slova jsou v DVD klipu?
„Let´s watch the DVD again.“ Pojďme se na DVD znovu podívat.
„Who is it?“ Kdo je to?
„It´s S-S-S… Steve, well done.“ To je S-S-S… Steve, dobře.
„Look, it´s a pencil case.“ Podívejte, to je penál.
„Where is it?“ Kde to je?
„I don´t know.“ Nevím.
„It is here.“ Je to tady.
„Draw a line here.“ Nakreslete čáru zde.
„Colour the ruler red.“ Vybarvěte pravítko červeně.
„What colour is (the rubber)?“ Jakou barvu má (guma)?
„Make two teams, please.“ Vytvořte dvě družstva, prosím.
„Bring me (a pen), please. Ready, steady, go!“ Přineste mi (pero), prosím. Připravit ke startu, pozor, teď!

Návrat do:
02. In a Pencil Case (V penále)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012