2.0 Penál jako hřiště (Pencil Case Playground)
(02. In a Pencil Case (V penále))

Téma: V penále (In a Pencil Case) – školní potřeby

Typ lekce: DVD a pohybová hra

Pomůcky:

DVD přehrávač, DVD klipy, obrázkové karty (flashcards) daného tématu, školní potřeby (tužka, pero, propiska, penál, pravítko, ořezávátko, guma)

Shrnuti:

Příběhový DVD klip „Pencil Case Playground“ pomocí krátkého příběhu představuje šest školních potřeb (pero, tužka, penál, pravítko, guma, ořezávátko) a spojuje je do jazykové struktury: To je + předmět: „It´s a (ruler).“ Následně se v procvičovacím DVD klipu „Big Pencil Case“ k těmto novým jazykovým strukturám vracíme a dále je upevňujeme. Pohybová hra nová slovíčka procvičuje pomocí technik TPR.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 5.
  • Požádejte děti, aby se posadily: „Sit down, please.“

Příběhový DVD klip:

  • Pokuste se děti namotivovat ke zhlédnutí videa – např. Dneska si budeme pouštět video. Kdoví, co pro nás Steve a Maggie přichystali tentokrát! Pojďme to zjistit.: „Let´s watch the DVD!“
  • Pusťte příběhový klip, zastavte DVD v momentě, kdy téma je zřejmé (nadpis po znělce, případně první momenty klipu, kdy se objeví předměty související s tématem), shrňte téma česky – např. Aha, dneska budeme mluvit o věcech, předmětech ve třídě, školních potřebách. Nebo anglicky: „So, today is about classroom objects.“ Pokračujte výzvou: Po skončení klipu vám zadám jednoduchou otázku, takže pozorně sledujte. Pusťte DVD a sledujte příběh vcelku.
  • Po skončení klipu zadejte dětem úkol – zjistit, jak je Steve v klipu velký v porovnání s perem/propiskou: „How big is Steve in the clip?“ Zároveň držte v ruce pero/propisku a druhou rukou předvádějte ukazováčkem a palcem velikost Steva v porovnání s perem – vyzvěte děti, aby samy odhadly velikost rozevřením palce a ukazováčku.
  • Pokud budou děti při/po sledování klipu nejisté, povzbuďte je, např. uveďte, že ani vy nerozumíte v klipu všemu a že se to postupně zlepší tím, jak budou jazyk procvičovat. Můžete případně klip pustit ještě jednou.

Procvičovací DVD klip:

  • Pokračujte sledováním druhého klipu. Pokud se děti na klip soustředí, nechte je pouze sledovat. Pokud ztrácejí pozornost nebo chtějí klip zhlédnout znovu, můžete tentokrát klip zastavovat, opakovat otázky a úkoly od Steva, případně přidat vlastní. Pomáhejte dětem plnit úkoly – např. mimicky, naznačte odpověď, říkejte část s nimi, ukazujte obrázkové karty (flashcards) či jiné pomůcky.
  • Při práci s klipem můžete postupovat podle následujícího návodu, ale zastavovat klip a ptát se dětí můžete i v jiných místech, než doporučujeme. Určitě děti povzbuzujte v jakémkoli projevu vztahujícímu se ke klipu (mohou opakovat po Stevovi i v místech, kde nezastavíte, zdravit Steva a mávat na něho atd.):
Čas Otázka / úkol od Steva (Maggie) Otázka / úkol od lektora Předpokládaná reakce dětí Činnost lektora
1:49 Say it with me – it´s a pencil case. Say with Steve – it´s a pencil case. It´s a pencil case. Zastavte DVD a vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi. Zopakujte výzvu po Stevovi. Pusťte DVD, můžete říkat s dětmi a Stevem nahlas.
2:56 Say it with me – it´s a pen. Say with Steve – it´s a pen. It´s a pen. Zastavte DVD a vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi. Zopakujte výzvu po Stevovi. Pusťte DVD, můžete říkat s dětmi a Stevem nahlas.
3:33 Say it with me – it´s a pencil. Say with Steve – it´s a pencil. It´s a pencil. Zastavte DVD a vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi. Zopakujte výzvu po Stevovi. Pusťte DVD, můžete říkat s dětmi a Stevem nahlas.
4:10 Say it with me – it´s a pencil sharpener. Say with Steve – it´s a pencil sharpener. It´s a pencil sharpener. Zastavte DVD a vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi. Zopakujte výzvu po Stevovi. Pusťte DVD, můžete říkat s dětmi a Stevem nahlas.
4:37 Say it with me – it´s a ruler. Say with Steve – it´s a ruler. It´s a ruler. Zastavte DVD a vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi. Zopakujte výzvu po Stevovi. Pusťte DVD, můžete říkat s dětmi a Stevem nahlas.
5:11 Say it with me – it´s a rubber. Say with Steve – it´s a rubber. It´s a rubber. Zastavte DVD a vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi. Zopakujte výzvu po Stevovi. Pusťte DVD, můžete říkat s dětmi a Stevem nahlas.

Hra:

  • Zahrajte si s dětmi pohybovou hru vycházející z DVD klipu: „hřiště“ z kancelářských potřeb. Můžete použít opravdové předměty nebo obrázkové karty (flashcards). Nechte děti chodit po místnosti a vždy jednou za čas určete, co mají děti předvést tak, že určíte předmět, který Steve v klipu používal: „Rubber.“ Zároveň můžete ukazovat na příslušný předmět nebo obrázkovou kartu (flashcard). Všichni by se měli zastavit a skákat jako Steve na gumě v klipu. Zpočátku dělejte aktivity s dětmi (např. skákejte, procházejte se po kladině) a postupně pouze určujte předmět. Hru opakujte libovolně dlouho, zaměňujte předměty a tím pádem i činnosti: „A rubber.“ (Skákat jako na trampolíně.) „A pencil.“ (Chodit po kladině.) „A pen.“ (Zdvihat činku.) „A pencil sharpener.“ (Zdvihat závaží nad hlavu / zdvihat ruce.) „A ruler.“ (Přebíhat po houpačce/houpat se na houpačce.)

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Let´s watch the DVD!“ Pojďme se podívat na DVD.
„So, today is about classroom objects.“ Takže, dnes je to o školních potřebách.
„How big is Steve in the clip?“ Jak je Steve v klipu velký?
„Say with Steve – it´s a (pencil case).“ Říkejte se Stevem – to je (penál).
„You are on a rubber. Jump!“ Jste na gumě. Skákejte!

Návrat do:
02. In a Pencil Case (V penále)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012