2.7 Příšery ve škole (Monsters at School)
(02. In a Pencil Case (V penále))

Připojený soubor: 2.7.pdf

Téma: V penále (In a Pencil Case)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

obrázkové karty (flashcards) s daným tématem, pracovní list, tužky, případně pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost dané slovní zásoby, zároveň nacvičuje rozeznávání grafické podoby slov a opakuje číslovky 1-5. Úkolem je najít v obrázcích školní předměty, za pomoci lektora je přiřadit k příslušnému slovu a poté je správně pojmenovat. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme hru č. 3 nebo 7.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 2.
  • Nyní požádejte děti, aby se usadily: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Pokuste se uvést situaci: „Look, there are monsters at school!“ (doplňujte výraznou mimikou). Nyní ukažte na jedno napsané slovo, několikrát jej přečtěte/řekněte a vyzvěte děti, aby jej opakovaly s vámi: „Say with me - pencil case.“ Následně se pokuste společně daný předmět najít na obrázcích: „Where is the pencil case?“ Předstírejte hledání v obrázku a po najití naznačte zapsání příslušné číslice do rámečku k danému slovu: „It’s here. Write number two here.“
  • Společně si „přečtěte“ a několikrát řekněte všechna napsaná slova.
  • Nyní rozdejte pracovní listy a tužky.
  • Společně se pak vraťte ke slovu a obrázku, které jste použil/a jako příklad a postup opakujte i s ostatními slovy a obrázky. Vždy dbejte na to, aby děti s vámi dané slovo několikrát opakovaly, dejte jim dost času na najití příslušných předmětů na obrázcích a zapsání číslic.

Něco navíc:

  • Jednotlivé školní předměty mohou děti vybarvit dle vašeho zadání: „Colour the ruler red.“ nebo dle svého uvážení a můžete si o nich posléze povídat: „What colour is your pencil? It’s purple.“

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Look, there are monsters at school!“ Podívejte, ve škole jsou příšerky!
„Say with me - pencil case.“ Říkejte se mnou – penál.
„Where is the pencil case?“ Kde je penál?
„It’s here. Write number two here.“ Je tady. Napište číslo dvě sem.
„Colour the ruler red.“ Vybarvěte pravítko červeně.
„What colour is your pencil? It’s purple.“ Jakou barvu má tvoje tužka? Je fialová.

Návrat do:
02. In a Pencil Case (V penále)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012