02. In a Pencil Case (V penále)

Návrat do Jazykové aktivity pro úroveň 2

2.0 Penál jako hřiště (Pencil Case Playground)

Příběhový DVD klip „Pencil Case Playground“ pomocí krátkého příběhu představuje šest školních potřeb (pero, tužka, penál, pravítko, guma, ořezávátko) a spojuje je do jazykové struktury: To je + předmět: „It´s a (ruler).“ Následně se v procvičovacím DVD klipu „Big Pencil Case“ k těmto novým jazykovým strukturám vracíme a dále je upevňujeme. Pohybová hra nová slovíčka procvičuje pomocí technik TPR.

Téma: V penále (In a Pencil Case) – školní potřeby
Typ lekce: DVD a pohybová hra

2.1 Velký penál (Big Pencil Case)

Procvičovací DVD klip se vrací k novým jazykovým strukturám představeným v příběhovém DVD klipu a dále je upevňuje. Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu, rozvíjí postřeh a prostorovou orientaci. Úkolem je najít správný výřez obrázku a spojit jej s příslušným místem na obrázku stolu. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: V penále (In a Pencil Case)
Typ lekce: DVD a pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-02.1.pdf

2.2 Částečný penál (Partial Pencil Case)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu, zároveň opakuje počítání a číslovky a procvičuje jemnou motoriku. Úkolem je dokreslit školní pomůcky, spočítat je a čísla zapsat do příslušného čtverečku ve spodní části listu. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: V penále (In a Pencil Case)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-02.2.pdf

2.3 Pokoj plný věcí (Room Full of Things)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a opakuje číslovky a další slovíčka jiných témat (Doma, Hračky, Jídlo). Zároveň slouží na procvičení počítání a postřehu. Úkolem je najít všechny školní pomůcky schované v pokojíčku, spočítat je a číslovku zapsat do příslušných okének v dolní části pracovního listu. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: V penále (In a Pencil Case)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-02.3.pdf

2.4 Co chybí? (What´s missing?)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu, zároveň trénuje postřeh. Úkolem je porovnat dvojici stolů se školními potřebami, najít předmět, který na jednom z nich chybí, následně jej zakreslit do odpovědního čtverce. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: V penále (In a Pencil Case)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-02.4.pdf

2.5 Zapomenuté předměty (Forgotten Objects)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a opakuje barvy. Zároveň je grafomotorickým cvičením. Úkolem je obtáhnout čáry vedoucí od jednotlivých postav a tím zjistit, jaký předmět dané postavy ztratily po cestě ze školy. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: V penále (In a Pencil Case)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-02.5.pdf

2.6 Doplň řadu (Finish the Pattern)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu, zároveň procvičuje logické myšlení a postřeh. Úkolem je doplnit řady školních pomůcek tak, aby jejich opakování tvořilo logickou řadu. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: V penále (In a Pencil Case)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-02.6.pdf

2.7 Příšery ve škole (Monsters at School)

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost dané slovní zásoby, zároveň nacvičuje rozeznávání grafické podoby slov a opakuje číslovky 1-5. Úkolem je najít v obrázcích školní předměty, za pomoci lektora je přiřadit k příslušnému slovu a poté je správně pojmenovat. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: V penále (In a Pencil Case)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: 2.7.pdf

Návrat do Jazykové aktivity pro úroveň 2

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012