8.5 Domino – zvířata (Dominoes – Animals)
(08. Farm Animals (Zvířata na farmě))

Připojený soubor: level2-08.5.pdf

Téma: Zvířata na farmě (Farm Animals)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

sada obrázkových karet (flashcards) daného tématu, pracovní list (podle možností podlepený čtvrtkou/kartonem nebo rozstřihnutý na několik částí, aby každý dostal část na rozstřihávání), kopie pracovního listu navíc (rozstřihaná na čtverečky se zvířaty a dle možností podlepená kartonem/čtvrtkou; jeden čtvereček odpovídá jednomu zvířeti), nůžky, pastelky (red, orange, purple, green, blue, yellow)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a rozvíjí jemnou motoriku (vybarvování a střihání). Následná desková hra rozvíjí schopnost spolupráce a společné hry. Úkolem je vystřihat pole domina a poté hrát známou hru domino. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 7.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 9 nebo 5.
  • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázky k dětem. Ukažte na první obrázek a zeptejte se, co je to za zvířátko: „What animal is it?“ S odpovědí klidně pomozte: „It´s a h-h-h… horse, well done!“ Poté ukažte na dva koně pod sebou a zeptejte se, co je to za zvířátka: „What are they?“ Opět s odpovědí pomozte: „They are h-h-h-horses, well done. Zeptejte se, jestli mají děti rády koně: Do you like horses? Děti odpovídají: Yes, I do. / No, I don’t.“ Vysvětlete dětem, že budete hrát hru domino: „Let´s play dominoes. Please cut along the dotted lines.“
  • Rozdejte do dvojic stránky pracovního listu (případně každou stránku dopředu rozstřihněte napůl a každému dejte část na střihání), zároveň rozdejte nůžky a zopakujte první úkol: „Please cut along the dotted lines.“ Naznačte střihání nůžkami a ukažte na přerušovanou čáru. Choďte mezi dětmi a pomáhejte se střiháním.
  • Začněte hrát hru. Každý hráč dostane tři dílky domina, které nikomu neukazuje. Zbytek kostek se umístí mezi hráče obrázky dolů. Jedna kostka se otočí obrázky nahoru a první hráč se k ní snaží přiložit jednu či více ze svých kostek tak, aby se dotýkaly stejnými zvířaty. Před položením kostky musí hráč správně vyslovit název zvířete, ke kterému přikládá svou kostku. Poté označí obě zvířátka, kterými jsou kostky spojené, např.: „They are horses.“ A označí rovněž poslední zvíře v řadě, ke kterému bude přikládat kostku protihráč: „This is a cow.“ Pokud se mu to nepovede, kostku nepřiloží a hraje další hráč. Pokud hráč nevlastní vhodnou kostku, vybere si namísto přiložení ze společné hromádky kostku navíc. Cílem je zbavit se co nejrychleji všech svých kostek. Vyhrává ten, kdo přiloží svou poslední kostku a zároveň ve společné hromádce již nejsou žádné kostky na dobrání. Pokud žádný z hráčů již nemůže dále přikládat, přitom mají zbylé hrací kostky v rukou a žádné další kostky už na stole nejsou, pak vyhrává ten s nižším počtem hracích kostek v ruce. Pozn.: V případě ovce je výjimka: „It´s a sheep.“ Ale rovněž: „They are sheep“. V tomto případě se -s nepřidává.

Něco navíc:

  • Zahrajte si s dětmi hru „Stand up if True“. Použijte obě sady obrázkových karet zvířat. Ukazujte postupně karty, např. kartu s vyobrazenou slepičkou a řekněte, že je to slepička. Jelikož je to pravda, děti by si měly stoupnout. Jako další můžete zvednout nad hlavu dvě obrázkové karty s kravičkou a říci: „They are goats.“ V tomto případě jde o lež, děti by si měly sednout/zůstat sedět. Takto procvičujte různá zvířátka v jednotném i množném čísle.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What animal is it?“ Co je to za zvíře?
„It´s a h-h-h… horse, well done!“ To je k-k-k… kůň, dobře!
„What are they?“ Co jsou to?
„They are h-h-h-horses, well done.“ To jsou k-k-k-koně, dobře.
„Do you like horses? Yes, I do. / No, I don’t.“ Máš rád(a) koně? Ano, mám. /Ne, nemám.
„Let´s play dominoes.“ Pojďme si zahrát domino.
„Please cut along the dotted lines.“ Stříhejte podél tečkovaných čar, prosím.
„They are horses.“ To jsou koně.
„This is a cow.“ To je kráva.
„Stand up if true. Sit down if false.“ Vstaňte, pokud je to pravda. Sedněte si, pokud to není pravda.

Návrat do:
08. Farm Animals (Zvířata na farmě)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012