8.4 Rostoucí stádo (Growing Pack)
(08. Farm Animals (Zvířata na farmě))

Připojený soubor: level2-08.4.pdf

Téma: Zvířata na farmě (Farm Animals)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

sada obrázkových karet (flashcards), pracovní list, tužka

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu, nacvičuje schopnost logického uvažování a základního počítání. Úkolem je seřadit stádo zvířat podle toho, jak se postupně zvětšovalo. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 7.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 2.
  • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázky k dětem. Vysvětlete dětem úkol: Budeme hledat zvířata, která vám určím.: „Can you touch a horse?“ Zároveň naznačte hledání koně na pracovním listu, zastavte se u příslušného obrázku a ukažte na ně. Stejným způsobem se zeptejte ještě např. na prase (pig).
  • Rozdejte pracovní listy a tužky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a tužky až nyní!). Vezměte si opět svůj pracovní list a opět určujte zvířata, na která mají děti ukázat: „Can you touch…“ Kontrolujte správnost provedení úkolu, případně procházejte mezi dětmi a pomáhejte jim.
  • Nyní přejděte k dalšímu úkolu. Ukažte na slepičku a zeptejte se: „How many animals are there?“ Dotaz doplňte mimikou (pokrčte rameny, podrbejte se na hlavě/bradě – jakože nevíte) a vzápětí začněte počítat zvířata, souběžně ukazujte na obrázku: „Count with me – one.“ Ukažte na prstech ruky a následujte linii ke druhé skupince, pokračujte s počítáním druhé, dvoučlenné skupinky: „One, two.“ Opět ukazujte na obrázku a zároveň na ruce. Pak děti požádejte, aby pojmenovaly zvířátka ve skupině: „What animals are here?“ Děti by měly odpovědět: „A pig and a chicken.“ Poté naznačte šipku od jednočlenné skupinky zvířat k dvoučlenné: „Draw the line here.“
  • Stejným způsobem pokračujte dále v počítání a malování šipek u všech stád.

Něco navíc:

  • Pro hlubší zopakování slovíček tématu Zvířata a počtů můžete nechat děti spočítat zvířata jednotlivých druhů: „How many cows (horses, chickens, pigs, goats, sheep) are there?“ Odpovědi zaznamenejte např. na tabuli.
  • Řešení: six (6) chickens, five (5) pigs, four (4) cows, three (3) goats, two (2) sheep, one (1) horse.
  • Pro další procvičení a uvolnění si můžete s dětmi zahrát hru na napodobování zvířat. Nechte děti běhat kolem dokola a vždy určete, kterým zvířetem mají být: „Be (happy/sad) cows.“ Děti se snaží napodobit krávu: Mooo.“ Nechte děti vždy oběhnout několikrát místnost, pak zase změňte zvíře. Zatímco děti běhají po třídě, vykřikujte čísla a děti musí rychle vytvořit skupinky o tomto počtu dětí: „Three! Make groups of three.“

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Can you touch a horse?“ Dokážeš se dotknout koně?
„How many animals are there?“ Kolik zvířat tu je?
„Count with me – one.“ Počítejte se mnou – jedno.
„One, two.“ Jeden, dva.
„What animals are here?“ Která jsou tu zvířata?
„A pig and a chicken.“ Prase a slepice.
„Draw the line here.“ Nakreslete čáru tady.
„How many cows (horses, chickens, pigs, goats, sheep) are there?“ Kolik krav (koňů, slepic, prasat, koz, ovcí) tu je?
„Be (happy/sad) cows.“ Buďte (šťastné/smutné) krávy.
„Mooo.“ Bůů.
„Three! Make groups of three.“ Tři! Vytvořte skupinky po třech.

Návrat do:
08. Farm Animals (Zvířata na farmě)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012