8.2 Zvířecí cestičky (Animals Paths)
(08. Farm Animals (Zvířata na farmě))

Připojený soubor: level2-08.2.pdf

Téma: Zvířata na farmě (Farm Animals)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, pastelky (červená, zelená, modrá, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu s využitím technik TPR a zároveň slouží jako cvičení jemné motoriky. Pracovní list dále opakuje a procvičuje téma Barvy. Úkolem je správně obtáhnout přerušovanou čáru pastelkou dle instrukcí lektora. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 5.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 2.
  • Požádejte děti, aby se usadily u stolu: „Sit down, please.

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Popisujte pracovní list, vysvětlujte dětem úkol a zároveň ukazujte na pracovním listu. Postupně ukazujte na jednotlivá zvířata a ptejte se (doplňujte vhodnou mimikou): „What is it? S odpovědí vyčkejte a nejdříve pouze napovídejte: „It´s a p-p-p… pig, yes, well done.“ Pokračujte v zadání úkolu, vyzvěte jedno z dětí, aby určilo barvu, kterou nakreslíme čáru: „What colour would you like to use for the horse?“ Když odpoví, vyzvěte všechny, aby si vzaly danou pastelku a dokreslily čáru: „Take a (green) pencil and draw a green line here.“ Vezměte zelenou pastelku a naznačte obtahování přerušované čáry až k zvířeti.
  • Nyní rozdejte pracovní listy a pastelky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!). Opět držte svůj pracovní list před sebou, ukazujte na něm a opakujte instrukce – viz výše. Stejným způsobem proveďte s dětmi cvičení i u ostatních zvířat: „A cow/horse/goat/sheep/chicken.“ Barvy pro obtahování čar volte dle vlastního uvážení: green, blue, yellow, red, orange, purple. Zadání úkolu vždy doplňte vhodnou mimikou (naznačte obtahování přerušované čáry příslušnou pastelkou, kývejte souhlasně hlavou, zdvižený palec atd.).

Něco navíc:

  • Pro další upevnění slovíček tématu Zvířata na farmě (Farm Animals) a opakování barev si můžete s dětmi zahrát soutěž družstev. Družstva se postaví na jednu stranu místnosti a na druhou stranu místnosti umístíme dvě sady obrázkových karet pro každé družstvo. V jedné sadě budou barvy a ve druhé zvířata. Pokaždé určete zvíře a barvu, např: „Red and horse. It’s a red horse.“ Zástupce každého družstva musí vyběhnout ke kartám a vybrat z obou sad tu správnou. S kartami poté běží zpět ke svému družstvu. Družstvo pak musí celou větou označit, jaké barvy zvíře má: „It´s a red horse.“ Body za správné odpovědi zapisujte na tabuli/papír. Rozdělte děti do dvou družstev: „Make two teams.“
  • Pro další rozšíření lekce navrhujeme zařadit jednu z krátkých zahřívacích her (Warm-up) – viz metodická část, kapitola 4.2.1 Začátek lekce. Doporučujeme např. hru č. 2.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What is it?“ Co je to?
„It´s a p-p-p… pig, yes, well done.“ To je p-p-p… prase, ano, dobře.
„What colour would you like to use for the horse?“ Jakou barvu bys použil/a pro koně?
„Take a (green) pencil and draw a green line here. Vezměte si (zelenou) pastelku a obtáhněte zelenou čáru tady.
„A cow/horse/goat/sheep/chicken.“ Kráva/kůň/koza/ovce/slepice.
„Make two teams.“ Vytvořte dvě družstva.
„It´s a red horse.“ To je červený kůň.

Návrat do:
08. Farm Animals (Zvířata na farmě)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012