8.1 Hospodářská zvířata (Farm Animals)
(08. Farm Animals (Zvířata na farmě))

Připojený soubor: level2-08.1.pdf

Téma: Zvířata na farmě (Farm Animals)

Typ lekce: DVD a pracovní list

Pomůcky:

DVD přehrávač, DVD klip, šest obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, tužky

Shrnuti:

Procvičovací DVD klip „Farm Animals“ se vrací k novým jazykovým strukturám představeným v příběhovém DVD klipu a dále je upevňuje. Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu s využitím technik TPR, zároveň trénuje postřeh a prostorovou orientaci. Úkolem je spojit jednotlivé půlky „popletených“ zvířat se správným zvířetem. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 3.
  • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Procvičovací DVD klip:

  • Připomeňte dětem, že se v minulé lekci dívaly na DVD. Zeptejte se, jestli si pamatují, o čem bylo (farma, zvířata) a jaká zvířata viděly: „What animals are (there) in the DVD clip?“, odpovědi naznačte a případně dokončete: „There is a c-c-c… cow, h-h-h… horse, ch-ch-ch… chicken, g-g-g… goat, s-s-s… sheep, p-p-p… pig.“
  • Pokuste se děti namotivovat k opakovanému zhlédnutí procvičovacího klipu – Pojďme se ještě jednou na farmu podívat a zjistit, jestli jsme si to zapamatovali správně.: „Let´s watch the DVD again.“
  • Sledujte procvičovací DVD klip dle návodu – viz předchozí kapitola 8.0. Zastavujte video, ptejte se a nechte děti odpovídat na vaše a Stevovy dotazy.
  • Nyní si slovíčka společně jednou zopakujte – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 1.

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázky k dětem. Ukažte dětem pracovní list a zároveň jim stručně vysvětlete úkoly – ukažte na koně a vysvětlete, že budete hledat hlavu a zadní část koně na smíchaných obrázcích: „We have to find the head and the bottom of a horse.“ Zeptejte se, kde je hlava koně: „Where is the horse’s head?“ Jděte po šipce a dojděte až k hlavě koně. Stejně postupujte i v případě zadní části koně. Udělejte ještě jeden příklad, než rozdáte pracovní listy. Zeptejte se dětí, kde je v prostředním řádku koza: „Where is the goat?“ Ukazujte přitom na zvířátka v prostředním řádku. Postupně s dětmi dojděte až ke koze, ukažte na slepici a zeptejte se, zda je to koza: „Is it a goat?“ Pokud děti neodpoví, odpovězte za ně: „No, it isn‘t.“ Pokračujte, dokud nedojdete ke koze: „Yes, it is a goat.“ Opět s dětmi hledejte přední a zadní část: „Where is the goat’s head? Is it here…? No, it isn‘t. / Yes, it is.“ Požádejte děti, aby dokreslily čáru, a spojily tak zvířátko s jeho přední a zadní částí: „Draw a line here, please.“ Naznačte rovněž na svém pracovním listu, jak dokreslujete čáru mezi zvířátky.
  • Nyní rozdejte pracovní listy (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!). Vezměte si opět svůj pracovní list a zopakujte instrukce.
  • Tímto způsobem pokračujte zvířátko po zvířátku, dokud všechna nepropojíte.

Něco navíc:

  • Vyzvěte děti, aby nakreslily „popletená“ zvířata podle vašeho zadání: „Draw a crazy animal – half goat and half chicken.“ Kombinace zvířat diktujte libovolně, využijte rovněž zvířátka probraná v kapitole 8 úrovně 1. Můžete se pokusit povzbudit děti ve verbální produkci – vyberte nakreslená popletená zvířata, obrázky promíchejte a ukazujte všem: „What is it?“, odpověď „It´s a goat and a horse.“ Poté dětem obrázky vraťte, případně je můžete vystavit, vracet se k nim později a opakovat názvy zvířat. Rovněž se můžete dětí ptát, jestli se jim tato popletená zvířátka líbí: „Do you like this crazy animal? Yes, I do/No, I don’t. Which crazy animal is your favourite? Put your hands up.“

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What animals are (there) in the DVD clip?“ Která zvířátka se objevila v klipu?
„Let´s watch the DVD again.“ Pojďme se podívat na DVD znovu.
„We have to find the head and the bottom of a horse.“ Musíme najít hlavu a zadek koně.
„What animals are they?“ Která zvířata to jsou?
„Where is the horse’s head?“ Kde je koňská hlava?
„Where is the goat?“ Kde je koza?
„Is it a goat?“ Je to koza?
„No, it isn‘t.“ Ne, není.
„Yes, it is a goat.“ Ano, to je koza.
„Where is the goat‘s head? Is it here…?“ Kde je hlava kozy? Je tady…?
„No, it isn‘t. / Yes, it is.“ Ne, není. / Ano, je.
„Draw a line here, please.“ Nakreslete zde čáru, prosím.
„Draw a crazy animal – half goat and half chicken.“ Nakreslete bláznivé zvíře – napůl kozu a napůl slepici.
„What is it?“ Co je to?
„It´s a goat and a horse.“ To je koza a kůň.
„Do you like this crazy animal? Yes, I do. /No, I don’t.“ Líbí se vám tohle bláznivé zvíře? Ano, líbí. / Ne, nelíbí.
„Which crazy animal is your favourite? Put your hands up.“ Které bláznivé zvíře je vaše oblíbené? Dejte ruce nahoru.

Návrat do:
08. Farm Animals (Zvířata na farmě)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012