8.0 Bláznivá farma (Crazy Farm)
(08. Farm Animals (Zvířata na farmě))

Téma: Zvířata na farmě (Farm Animals)

Typ lekce: DVD a pohybová hra

Pomůcky:

DVD přehrávač, DVD klipy, obrázkové karty (flashcards) daného tématu, černobílé kopie obrázkových karet (dvě od každého obrázku, před hodinou rozstřihané na 5–6 kousků)

Shrnuti:

Příběhový DVD klip „Crazy Farm“ představuje zábavnou formou šest zvířat na farmě (kůň, prase, ovce, kráva, slepice, koza) a zvuky, které vydávají. Následně se v procvičovacím DVD klipu „Farm Animals“ k těmto novým jazykovým strukturám vracíme a dále je upevňujeme. Týmová pohybová hra procvičuje číslovky, počítání a zároveň slovesa pohybu pomocí technik TPR.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 4.
  • Požádejte děti, aby se posadily: „Sit down, please.“

Příběhový DVD klip:

  • Pokuste se děti namotivovat ke zhlédnutí videa – např. Dneska mám pro vás překvapení – budeme si pouštět DVD! Schválně, co se tentokrát od Steva a Maggie dozvíme!: „Let´s watch the DVD!“
  • Pusťte příběhový klip, zastavte DVD v momentě, kdy téma je zřejmé (nadpis po znělce, případně první momenty klipu, kde se objeví předměty související s tématem), shrňte téma česky – např. Aha, dnes se asi podíváme za zvířátky. Nebo anglicky: „So, today is about farm animals.“ Zadejte dětem jednoduchý úkol – zjistit, jakou barvu mají Stevovy kalhoty: „What colour are Steve´s trousers?“ Opět pusťte klip a sledujte příběh vcelku.
  • Po zhlédnutí klipu položte jednoduchou otázku znovu – viz výše. Pokud děti odpoví v angličtině, pochvalte je: „Great!/Good job!/Well done!“ Pokud odpoví v češtině, zopakujte po nich odpověď anglicky a pochvalte je: „They are red, well done!“ Jestliže však děti nereagují vůbec, pomozte jim s odpovědí: „They are r-r-r…“, doplňte mimikou a případně dokončete: „… red, great!“
  • Pokud budou děti při/po sledování klipu nejisté, povzbuďte je, např. uveďte, že ani vy nerozumíte v klipu všemu a že se to postupně zlepší tím, jak budou jazyk procvičovat. Můžete případně klip pustit ještě jednou.

Procvičovací DVD klip:

  • Pokračujte sledováním druhého klipu. Tentokrát zastavujte klip, opakujte otázky a úkoly od Steva, případně přidejte vlastní. Pomáhejte dětem úkoly plnit – např. mimicky, naznačte odpověď, říkejte část s nimi, ukazujte obrázkové karty (flashcards) či jiné pomůcky. V některých částech klipu Steve vyzývá děti k opakování hlasem zvířat – není potřeba v těchto místech zastavovat DVD, pouze gesty, mimikou, případně napodobením Steva děti povzbuďte v aktivní práci.
  • Při práci s klipem můžete postupovat podle následujícího návodu, ale zastavovat klip a ptát se dětí můžete i v jiných místech, než doporučujeme. Určitě děti povzbuzujte v jakémkoli projevu vztahujícímu se ke klipu (mohou opakovat po Stevovi i v místech, kde nezastavíte, zdravit Steva a mávat na něho atd.):
Čas Otázka / úkol od Steva (Maggie) Otázka / úkol od lektora Předpokládaná reakce dětí Činnost lektora
1:21 Say it with me – it´s a pig. Say with Steve. It´s a pig. It´s a pig… Zastavte DVD. Vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi. Opět pusťte DVD. Můžete s dětmi také opakovat nahlas.
1:31 Let´s say it like a pig – it´s a pig. (animal noises)
It´s a pig… Nezastavujte DVD. Gesty vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi (pokyňte rukou, palec nahoru atd.). Můžete opakovat po Stevovi nahlas – zachrochtat.
1:48 Say it with me – it´s a chicken. Say with Steve. It´s a chicken. It´s a chicken… Zastavte DVD. Vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi. Opět pusťte DVD. Můžete s dětmi také opakovat nahlas.
1:58 Say it like a chicken – it´s a chicken. (animal noises)
It´s a chicken… Nezastavujte DVD. Gesty vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi (pokyňte rukou, palec nahoru atd.). Můžete opakovat po Stevovi nahlas – zakdákat.
2:14 Say it with me – it´s a sheep. Say with Steve. It´s a sheep. It´s a sheep… Zastavte DVD. Vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi. Opět pusťte DVD. Můžete s dětmi také opakovat nahlas.
2:28 Say it like a sheep – it´s a sheep. (animal noises)
It´s a sheep… Nezastavujte DVD. Gesty vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi (pokyňte rukou, palec nahoru atd.). Můžete opakovat po Stevovi nahlas – zabečet.
2:42 Say it with me – it´s a goat. Say with Steve. It´s a goat. It´s a goat… Zastavte DVD. Vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi. Opět pusťte DVD. Můžete s dětmi také opakovat nahlas.
2:57 Say it with me – it´s a goat. (animal noises)
It´s a goat… Nezastavujte DVD. Gesty vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi (pokyňte rukou, palec nahoru atd.). Můžete opakovat po Stevovi nahlas – zamečet.
3:09 Say it with me – it´s a cow. Say with Steve. It´s a cow. It´s a cow… Zastavte DVD. Vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi. Opět pusťte DVD. Můžete s dětmi také opakovat nahlas.
3:24 Say it like a cow – it´s a cow.
It´s a cow… Nezastavujte DVD. Gesty vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi (pokyňte rukou, palec nahoru atd.). Můžete opakovat po Stevovi nahlas – zabučet.
3:42 Say with me – it´s a horse. Say with Steve. It´s a horse. It´s a horse… Zastavte DVD. Vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi. Opět pusťte DVD. Můžete s dětmi také opakovat nahlas.
3:55 So we say – it´s a horse.
It´s a horse… Nezastavujte DVD. Gesty vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi (pokyňte rukou, palec nahoru atd.). Můžete opakovat po Stevovi nahlas – zařehtat.
4:35 Be a cow. Moo.
Moo. Nezastavujte DVD. Gesty vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi (pokyňte rukou, palec nahoru atd.). Můžete opakovat po Stevovi nahlas – zabučet.
5:05 Let´s all be a sheep. Baa baa.
Baa baa. Nezastavujte DVD. Gesty vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi (pokyňte rukou, palec nahoru atd.). Můžete opakovat po Stevovi nahlas – zabečet.
5:37 Be a chicken with me. Cluck cluck.
Cluck cluck. Nezastavujte DVD. Gesty vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi (pokyňte rukou, palec nahoru atd.). Můžete opakovat po Stevovi nahlas – zakdákat.
  • Pokud se dětem líbily zvířecí zvuky, lze si před následující hrou ještě chvíli legraci užít a zařadit další nácvik (drilovou metodu) – stejně jako Steve v klipu můžete s dětmi nacvičovat jednotlivá slova hlasy zvířat. Vezměte si obrázkové karty (flashcards) a ukazujte je, zároveň komentujte: „It´s a…“

Hra:

  • Zahrajte si s dětmi pohybovou hru. Rozdělte děti na dvě družstva: „Make two teams, please.“ Družstva si stoupnou k jedné straně místnosti. Na druhou stranu položte dvě hromádky (každé družstvo má jednu) s nastřihanými obrázky (černobílé kopie obrázkových karet), libovolně promíchanými. Hrajte na kola – vždy určete zvíře, které mají družstva složit, jeden z týmu doběhne na druhou stranu, vybere příslušné dílky, doběhne zpět k družstvu a společně zvíře sestaví. Přidělte body a pokračujte dalším kolem: „A cow. Ready, steady, go!“

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Let´s watch the DVD!“ Pojďme se podívat na DVD!
„So, today is about farm animals.“ Takže, dnes to bude o zvířatech na farmě.
„What colour are Steve´s trousers?“ Jakou barvu mají Stevovy kalhoty?
„Great! / Good job! / Well done!“ Skvěle! / Dobrá práce! / Dobře!
„They are red, well done!“ Jsou červené, dobře!
„Say with Steve. It´s a (pig).“ Říkejte se Stevem. To je (prase).
„Make two teams, please.“ Vytvořte dvě družstva, prosím.
„A cow. Ready, steady, go!“ Kráva. Připravit ke startu, pozor, teď!

Návrat do:
08. Farm Animals (Zvířata na farmě)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012