08. Farm Animals (Zvířata na farmě)

Návrat do Jazykové aktivity pro úroveň 2

8.0 Bláznivá farma (Crazy Farm)

Příběhový DVD klip „Crazy Farm“ představuje zábavnou formou šest zvířat na farmě (kůň, prase, ovce, kráva, slepice, koza) a zvuky, které vydávají. Následně se v procvičovacím DVD klipu „Farm Animals“ k těmto novým jazykovým strukturám vracíme a dále je upevňujeme. Týmová pohybová hra procvičuje číslovky, počítání a zároveň slovesa pohybu pomocí technik TPR.

Téma: Zvířata na farmě (Farm Animals)
Typ lekce: DVD a pohybová hra

8.1 Hospodářská zvířata (Farm Animals)

Procvičovací DVD klip „Farm Animals“ se vrací k novým jazykovým strukturám představeným v příběhovém DVD klipu a dále je upevňuje. Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu s využitím technik TPR, zároveň trénuje postřeh a prostorovou orientaci. Úkolem je spojit jednotlivé půlky „popletených“ zvířat se správným zvířetem. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Zvířata na farmě (Farm Animals)
Typ lekce: DVD a pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-08.1.pdf

8.2 Zvířecí cestičky (Animals Paths)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu s využitím technik TPR a zároveň slouží jako cvičení jemné motoriky. Pracovní list dále opakuje a procvičuje téma Barvy. Úkolem je správně obtáhnout přerušovanou čáru pastelkou dle instrukcí lektora. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Zvířata na farmě (Farm Animals)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-08.2.pdf

8.3 Krmení (Feeding Time)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu, zároveň nacvičuje schopnost soustředění a prostorové orientace. Úkolem je v bludišti čar najít cestu ke dvěma zvířatům, která Steve nakrmí. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Zvířata na farmě (Farm Animals)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-08.3.pdf

8.4 Rostoucí stádo (Growing Pack)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu, nacvičuje schopnost logického uvažování a základního počítání. Úkolem je seřadit stádo zvířat podle toho, jak se postupně zvětšovalo. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Zvířata na farmě (Farm Animals)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-08.4.pdf

8.5 Domino – zvířata (Dominoes – Animals)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a rozvíjí jemnou motoriku (vybarvování a střihání). Následná desková hra rozvíjí schopnost spolupráce a společné hry. Úkolem je vystřihat pole domina a poté hrát známou hru domino. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Zvířata na farmě (Farm Animals)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-08.5.pdf

8.6 Na farmě (On the Farm)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu pomocí technik TPR (provedení úkolu dle verbální instrukce), zároveň opakuje barvy a číslovky, resp. počítání. Úkolem je spočítat zvířata a vybarvovat je určitou pastelkou dle ústního zadání lektora. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Zvířata na farmě (Farm Animals)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-08.6.pdf

8.7 Skořápky (Cups)

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu. Úkolem je najít skořápku, do které se schovala určitá zvířata a poté je na příslušnou skořápku nakreslit. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Zvířata na farmě (Farm Animals)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: level2-08.7.pdf

8.8 Schovaná zvířátka (Hidden Animals)

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost dané slovní zásoby a zároveň opakuje barvy a číslovky 1-6. Úkolem je dle diktátu barevně vybarvit zvířata schovaná v obrázku a popsat je. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Téma: Zvířata na farmě (Farm Animals)
Typ lekce: Pracovní list

Připojený soubor: Připojený soubor: 8.8.pdf

Návrat do Jazykové aktivity pro úroveň 2

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012