3.3 Zakryté části obličeje (Hidden Facial Features)
(03. Face (Obličej))

Připojený soubor: level2-03.3.pdf

Téma: Hlava/Obličej (Head/Face)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, tužky

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu. Úkolem je zjistit a zapsat, které části obličeje Stevovi chybí a které naopak má. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 3.
  • Sedněte si na zem do kruhu a zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 6.
  • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Popisujte pracovní list, vysvětlujte dětem úkol a zároveň ukazujte na pracovním listu. Nejprve se zeptejte na postavy: „Who is it?“ Odpověď nejdřív jen napovězte: „It´s S-S-S…“, doplňte vhodnými gesty/mimikou (ruku k uchu, jakože neslyšíte odpověď), případně odpověď dokončete: „… Steve, well done.“, stejně pokračujte i u Maggie. Pokračujte u prvního obrázku: „What is missing from Steve´s face?“ Odpovězte: „I don´t know.“ Doplňte vhodnou mimikou (pokrčte rameny, rozložte rukama atd.) Ukazujte střídavě na jednotlivé části obličeje v odpovědní části listu a na Stevův obličej a komentujte první obrázek jako příklad: „They are eyes – I can see Steve´s eyes. They are ears – I can see Steve´s ears. It is hair – I can see Steve´s hair. It is a nose – I can see Steve´s nose. It is a beard – I can see Steve´s beard but… What´s missing? Yes, Steve´s mouth is missing.“ Zároveň dělejte do okének buď háček: „Put a tick here.“ nebo křížek: „Put a cross here.“
  • Nyní rozdejte pracovní listy a zopakujte výše zmíněný postup pro první obrázek (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!). Pokračujte stejným způsobem i s dalšími obrázky.
  • Pokud jsou děti pokročilejší, vyzvěte je, aby některé obrázky prozkoumaly samy a pokusily se je vypracovat. V takovém případě mezi nimi procházejte a případně jim asistujte.
  • Nakonec zkontrolujte. Vezměte pracovní list, ukazujte na obrázky a ptejte se dětí, co na daném obrázku chybí.

Něco navíc:

  • Soutěž družstev: „Make teams, please.“ Hraje se na kola, družstvo vždy vyšle jednoho zástupce, který se postaví před své družstvo, a to čelem k němu. Lektor mu pošeptá jednu část obličeje/hlavy anglicky a on ji musí beze slov zakrýt. Družstvo, které uhodne a správně anglicky pojmenuje danou část obličeje/hlavy, získá bod. Nejdříve vždy hádá družstvo předváděče, pokud není úspěšné, má možnost získat bod druhé družstvo. V dalším kole přichází předváděč druhého družstva a vše se opakuje. Hrát můžete libovolně dlouho, minimálně však tak dlouho, dokud se nevystřídají všichni hráči v předvádění alespoň jednou.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Who is it?“ Kdo je to?
„Yes, it is Steve/Maggie.“ Ano, to je Steve/Maggie.
„What is missing from Steve´s face?“ Co chybí ve Stevově obličeji?
„I don´t know.“ Nevím.
„They are eyes/ears. - I can see Steve´s eyes/ ears.“ To jsou oči/uši. – Vidím oči/uši Steva.
„It is hair/a nose/a beard. – I can see Steve´s hair/nose/beard, but…“ To jsou vlasy. / To je nos. / To jsou vousy. – Vidím Stevovy vlasy. / Vidím Stevův nos. / Vidím Stevovy vousy, ale…
„What´s missing?“ Co chybí?
„Yes, Steve´s mouth is missing.“ Ano, pusa Steva chybí.
„Put a tick here.“ Nakreslete háček sem.
„Put a cross here.“ Nakreskete křížek sem.
„Make teams, please.“ Utvořte družstva, prosím.

Návrat do:
03. Face (Obličej)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012