3.2 Robot (Robot)
(03. Face (Obličej))

Připojený soubor: level2-03.2-2listy.pdf

Téma: Části těla / Obličej (Body Parts/Face)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

dvě sady 6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, nůžky, lepidlo a případně pastelky (barvy duhy)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu s využitím technik TPR. Úkolem je dotvořit robotovi obličej nastřiháním a nalepením nabídnutých částí obličeje. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 6.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 1.
  • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list (3.2a) a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Popisujte pracovní list a zároveň ukazujte na pracovním listu: „It´s a robot. But the robot hasn´t got a face.“ Vyzvěte děti, aby robotovi obličej dotvořily: „Let´s make the robot‘s face.“
  • Vezměte si druhou část pracovního listu (3.2b), postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Popisujte pracovní list a zároveň na něm ukazujte. Ukažte na vlasy a zeptejte se: „What is it?“ Pokud děti odpoví česky, zopakujte jejich odpověď anglicky a pochvalte je: „Yes, it is hair, well done.“ Pokud děti nijak nereagují, napovězte odpověď: „H-h-h…“ (pozn. u slovíčka „hair“ se nepoužívá člen), doplňte mimikou a gesty (ruku k uchu, jakože neslyšíte odpověď), případně dokončete odpověď: „… hair, great.“ Poté ukažte na oči a zeptejte se: „What are they? Yes, they are eyes.“ Pokud jsou děti schopné, nechte je opakovat s vámi: „Say with me, they are eyes.“ Stejně pokračujte v případě všech ostatních částí obličeje.
  • Rozdejte dětem pracovní listy (3.2b) a nůžky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a nůžky až nyní!). Požádejte děti, aby ukázaly příslušnou část obličeje a poté ji vystřihly, např.: „Can you touch the mouth?“ (Neukazujte přitom na nic ve svém pracovním listu. Ověříte tak, že děti opravdu rozumí daným slovům.) Pokračujte v instrukcích: „Cut it out.“ A naznačte gestem střihání nůžkami. Nyní děti budou vystřihovat obrázky dle vašeho zadání: „Can you touch…? Cut out the eyes/beard/ears…“, vždy vyčkejte.
  • Nyní si děti dotvoří robota dle vašich instrukcí: „Finish the robot’s face – put the ears on the robot.“ Ukažte na obrázek robota (ale na uši již neukazujte – nechte děti vybrat příslušnou část obličeje). Stejným způsobem zadejte dětem, aby do obrázku doplnily i ostatní části obličeje.
  • Nakonec děti vyzvěte, aby si obrázek slepily: „Glue the face on the robot.“ Rozdejte jim lepidlo.

Něco navíc:

  • Zahrajte si pohybovou hru „Find it Fast“ (Najdi to rychle). Utvořte dvě družstva: „Make two teams, please.“ Umístěte na jednu stranu místnosti obrázkové karty (flashcards) s částmi obličeje obrázky dolů (každé družstvo má celou sadu obrázkových karet). Vždy odstartujte kolo a zadejte slovíčko, které mají hráči najít: „Find a nose. Ready, steady, go!“ Z každého týmu vyběhne jeden hráč a snaží se co nejrychleji najít v hromádce na druhé straně místnosti příslušný obrázek. S obrázkem se co nejrychleji vrátí zpět k družstvu. Vyhodnoťte kolo a přidělte body (rychlejší hráč = 1 bod, správný obrázek = 1 bod každému, kdo přinese správný obrázek). Zadejte další slovo. Vybíhají další zástupci družstev, odnášejí s sebou obrázek, který přinesl kolega a přinášejí jiný dle svého zadání.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„It´s a robot. But the robot hasn´t got a face.“ To je robot. Ale ten robot nemá obličej.
„Let´s make the robot‘s face.“ Pojďme udělat robotův obličej.
„What is it?“ Co je to?
„It´s h-h-h… hair, great.“ To jsou v-v-v… vlasy, skvěle.
„Can you touch the mouth?“ Dokážete se dotknout pusy?
„Cut it out.“ Vystřihněte to.
„Cut out the eyes/beard/ears…“ Vystřihněte oči/vousy/uši…
„Finish the robot’s face – put the (ears) on the robot.“ Dotvořte robotův obličej – dejte (uši) na robota.
„Glue the face on the robot.“ Přilepte obličej na robota.
„Make two teams, please.“ Utvořte dvě družstva, prosím.
„Find a nose. Ready, steady, go!“ Najděte nos. Připravit ke startu, pozor, teď!

Návrat do:
03. Face (Obličej)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012