3.1 Dokresli obličej (Finish the Face)
(03. Face (Obličej))

Připojený soubor: level2-03.1.pdf

Téma: Části těla / Obličej (Body Parts/Face)

Typ lekce: DVD a pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, tužky, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Procvičovací DVD klip „Monster Face“ se vrací k novým jazykovým strukturám představeným v příběhovém DVD klipu a dále je upevňuje. Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu pomocí technik TPR, dále procvičuje prostorovou orientaci, představivost a jemnou motoriku. Úkolem je dokreslit druhou půlku obličeje a vybarvit ji dle zadání lektorem. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 5.
 • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Procvičovací DVD klip:

 • Připomeňte dětem, že se v minulé lekci dívaly na DVD. Zeptejte se česky, jestli si pamatují, o čem bylo (Steve kreslil příšeru, části obličeje). Případně se můžete zeptat i anglicky: „What is Steve drawing in the clip?“ Odpovědi naznačte a případně dokončete – ukažte na své oči, pusu atd.: „He is drawing e-e-e…eyes, a m-m-m… mouth, well done!“ Nakonec se zeptejte, zda si pamatují, kolik očí má příšera: „How many eyes has the monster got?“ (Odpověď: 3).
 • Pokuste se je namotivovat k opakovanému zhlédnutí procvičovacího klipu – Pojďme se ještě jednou na příšeru podívat a zjistit, jestli jsme si to zapamatovali správně.: „Let´s watch the DVD again.“
 • Sledujte procvičovací DVD klip dle návodu – viz předchozí kapitola 3.0. Zastavujte video, ptejte se a nechte děti odpovídat na vaše a Stevovy dotazy.
 • Nyní si slovíčka ještě jednou společně zopakujte – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 6.
 • Procvičte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 10.

Pracovní list:

 • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Popisujte pracovní list, vysvětlujte dětem úkol a zároveň ukazujte na pracovním listu. Zeptejte se: „Who is it?“ Vyčkejte s odpovědí, povzbuďte děti mimicky rukou, kýváním hlavy atd. Pokud je to nutné, pomozte s odpovědí nebo zopakujte anglicky celou jejich českou odpověď: „(Yes,) It is Steve.“ Dále pokračujte s popisem částí obličeje: „Can you touch an eye?“ Předstírejte, že hledáte v obrázku a zastavte se na oku: „This is an eye.“ Stejným způsobem představte ještě jednu část obličeje – např.: „(A) mouth.“
 • Rozdejte pracovní listy (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!). Vezměte si opět svůj pracovní list a zopakujte postup představení obličeje pro všechny jeho části (an eye, a mouth, a nose, an ear, hair, a beard) – viz výše. Kontrolujte, zda děti ukazují na správné části obličeje.
 • Nyní přejděte k úkolu – vysvětlete dětem, že budou dokončovat obličej Steva podle toho, jak jim to určíte: „Finish the face. Draw an eye, please.“ Souběžně ukazujte na obrázku na oko a na místo, kam děti mají nakreslit druhé oko. Pokračujte dalším zadáním: „Finish the nose, please.“ Opět ukažte na nos a naznačte jeho dokončování. Stejným způsobem postupujte v kreslení dalších částí obličeje. Můžete zkusit nechat děti kreslit bez vaší názorné pomoci, pouze zadejte, co mají kreslit, ale v obrázku již neukazujte (TPR).
 • Přistupte k druhému úkolu – vybarvit obrázek dle zadání: „Colour the picture.“ Přitom naznačte pastelkou vybarvování obličeje. Rozdejte pastelky a zadejte úkol: „Colour the eyes blue.“ Zároveň naznačujte modrou pastelkou vybarvování očí. Stejně postupujte i u ostatních částí obličeje – volte barvy duhy (red, blue, green, yellow, orange, purple) – nemusí nutně odpovídat skutečnosti, naopak pro děti platí, že čím barevnější, tím zábavnější!
 • Kontrolujte správnost provedení úkolu, případně pomáhejte individuálně.

Něco navíc:

 • Zahrajte si pohybovou hru: „Jump if True“ (Vyskoč, pokud je to pravda). Všichni si stoupněte: „Stand up, please.“ Vy čelem k dětem. Postupně popisujte svůj obličej a zároveň na jeho příslušné části ukazujte: „It´s a (nose).“ Pokud ukážete na část, kterou popisujete, děti poskočí: „Jump if true.“ Pokud se však „spletete“ a ukážete na jinou část než na tu, o které mluvíte, děti musí zůstat stát. Pokud i tak vyskočí, vypadnou dočasně ze hry do chvíle, než se zase „spletete“ (odejdou stranou, sednou si vedle atd.).

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Who is it?“ Kdo je to?
„(Yes,) it is Steve.“ (Ano,) je to Steve.
„Can you touch an (eye)?“ Dokážete se dotknout (oka)?
„This is (an eye).“ Toto je (oko).
„Finish the face.“ Dokončete obličej.
„Draw an (eye), please.“ Nakreslete (oko), prosím.
„Finish the (nose), please.“ Dokončete (nos), prosím.
„Colour the picture.“ Vybarvěte obrázek.
„Colour the eyes blue.“ Vybarvěte oči modře, prosím.
„Stand up, please.“ Vstaňte, prosím.
„It´s a (nose).“ To je (nos).
„Jump if true.“ Vyskočte, pokud je to pravda.

Návrat do:
03. Face (Obličej)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012