3.0 Velký obraz (A Big Picture)
(03. Face (Obličej))

Téma: Hlava/Obličej (Head/Face)

Typ lekce: DVD a pohybová hra

Pomůcky:

DVD přehrávač, DVD klipy, obrázkové karty (flashcards) daného tématu

Shrnuti:

Příběhový DVD klip „Big Picture“ krátce představuje šest slovíček označujících části hlavy a obličeje a zároveň na některých párových částech obličeje předvádí způsob tvoření množného čísla podstatných jmen. Následně se v procvičovacím DVD klipu „Monster Face“ k těmto novým jazykovým strukturám vracíme a dále je upevňujeme.Týmová pohybová hra procvičuje číslovky, počítání a současně slovesa pohybu pomocí technik TPR.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 4.
 • Požádejte děti, aby se posadily: „Sit down, please.“

Příběhový DVD klip:

 • Pokuste se děti namotivovat ke zhlédnutí videa – např. Dneska mám pro vás překvapení – podíváme se zase za Stevem! Pustíme si DVD. To jsem sám/sama zvědav(á), co Steve a Maggie pro nás přichystali tentokrát! Pojďme to zjistit.: „Let´s watch the DVD!“
 • Pusťte příběhový klip, zastavte DVD v momentě, kdy je téma zřejmé (nadpis po znělce, případně první momenty klipu, kde se objeví předměty související s tématem), shrňte téma česky – např. Aha, dneska se dozvíme něco o velké kresbě. Nebo anglicky: „So, today is about a big drawing.“ Zadejte dětem jednoduchý úkol – zjistit, kdo je vyobrazen na velkém obrázku: „Who is in the big picture?“ Opět pusťte klip a sledujte příběh vcelku.
 • Po skončení klipu zopakujte otázku: „Who is in the big picture?“ Odpověď: „Steve.“
 • Pokud budou děti při/po sledování klipu nejisté, povzbuďte je, např. uveďte, že ani vy nerozumíte v klipu všemu a že se to postupně zlepší tím, jak budou jazyk procvičovat. Můžete případně klip pustit ještě jednou.

Procvičovací DVD klip:

 • Pokračujte sledováním druhého klipu. Pokud se děti na klip soustředí, nechte je pouze sledovat. Pokud ztrácejí pozornost nebo chtějí klip zhlédnout znovu, můžete tentokrát klip zastavovat, opakovat otázky a úkoly od Steva, případně přidat vlastní. Pomáhejte dětem plnit úkoly – např. mimicky, naznačte odpověď, říkejte část s nimi, ukazujte obrázkové karty (flashcards) či jiné pomůcky.
 • Při práci s klipem můžete postupovat podle následujícího návodu, ale zastavovat klip a ptát se dětí můžete i v jiných místech, než doporučujeme. Určitě děti povzbuzujte v jakémkoli projevu vztahujícímu se ke klipu (mohou opakovat po Stevovi i v místech, kde nezastavíte, zdravit Steva a mávat na něho atd.):
Čas Otázka / úkol od Steva (Maggie) Otázka / úkol od lektora Předpokládaná reakce dětí Činnost lektora
1:39 Say it with me – the monster´s got three eyes. Say with Steve – three eyes. Three eyes. Zastavte DVD, vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi pouze číslovku a část obličeje, opět pusťte DVD a opakujte s dětmi a Stevem.
2:01 Say it with me – the monster´s got four ears. Say with Steve – four ears. Four ears. Zastavte DVD, vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi pouze číslovku a část obličeje, opět pusťte DVD a opakujte s dětmi a Stevem.
2:20 Say it with me – the monster´s got a big nose. Say with Steve – a big nose. A big nose. Zastavte DVD, vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi pouze část obličeje, opět pusťte DVD a opakujte s dětmi a Stevem.
2:45 The monster´s got a big scary mouth. Say with Steve – mouth. Mouth. Zastavte DVD, vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi pouze část obličeje, opět pusťte DVD a opakujte s dětmi a Stevem.
 • Doplňte úkol o nácvik slovíček hair a beard – můžete si tak prakticky vyzkoušet některé drilové metody, které jste doposud viděli v klipech, případně zařadit své vlastní. Doporučujeme použít obrázkové karty (flashcards) nebo ukázat přímo na svém obličeji. Stoupněte si před děti, ukažte vždy jednu kartu (část obličeje) a vyzvěte děti, aby říkaly s vámi (doplňujte výraznými gesty a mimikou): „Say with me (in a loud voice/quietly/like a lion…) – it´s a beard / it´s hair.“ Několikrát zopakujte jako Steve v klipu. Nácvik můžete zpestřit změnou hlasu (vysoký, hluboký, hlasitý, zpěvavý) nebo jej doplňte rytmickými prvky (kývání hlavou ze strany na stranu, tleskání do rytmu atd.). Nakonec se zeptejte, zda máte vy nebo Steve vlasy/vousy – ukažte na příslušnou část hlavy (nebo ukažte obrázkovou kartu): „Have I got a beard?“ Odpověď napovězte gesty (kývání/vrtění hlavy) a eventuelně verbálně: „Yes, I have. / No, I haven´t.“ Dále pokračujte dotazem na Steva: „Has Steve got a beard?“ Odpovězte (doplňte gesty): „Yes, he has.“ A pokračujte v drilu (opět můžete určit způsob): „Say with me – it´s a beard, it´s a beard.“ Stejně se ptejte na vlasy: „Have I got hair? Has Steve got hair?“ Odpověď doplňte gesty.

Hra:

 • Zahrajte si s dětmi pohybovou hru vycházející z DVD klipu, „Draw a Monster“ (Nakresli příšerku). Utvořte dvě družstva: „Make two teams, please.“ Vyzvěte je, aby se postavily k jedné stěně. Na protější stěnu umístětě tabuli (velký papír), na které je nakreslené velké kolo (ovál) a k tabuli dejte křídu nebo fixy (pastelky). Nyní zadáte dětem, co mají nakreslit.
 • Vyběhne jeden závodník z každého týmu a co nejrychleji a nejpřesněji nakreslí zadanou věc: „Draw (an eye/two noses), please.“ Přidělte body za rychlost (rychlejší = 1 bod) a správnost (správný obrázek = 1 bod). Pokračujte v zadání další části obličeje, přičemž vybíhají další dva závodníci. Zapište body a pokračujte, dokud se v kreslení nevystřídají všichni. Zadávejte ke kreslení části obličeje, ale můžete zadávat i různé počty – dohromady pak může mít obličej např. čtyři oči, tři pusy, dvě uši atd. Na konci hry můžete s dětmi procvičit názvy částí obličeje tak, že si je společně znovu spočítáte. Požádáte děti, aby se podívaly na obrázek monstra, a popíšete, z čeho se skládá – např. „Look, it has got (4) noses.“

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Let´s watch the DVD!“ Pojďme se dívat na DVD!
„So, today is about a big drawing.“ Takže, dneska je to o velké kresbě.
„Who is in the big picture?“ Kdo je na velkém obrázku?
„Say with Steve – (three eyes).“ Říkejte se Stevem – tři oči.
„It´s (hair).“ To jsou (vlasy).
„Say with me (in a loud voice/quietly/like a lion…).“ Říkejte se mnou (nahlas/potichu/jako lev…).
„Have I got (a beard)?“ Mám (vousy)?
„Yes, I have./No, I haven´t.“ Ano, mám. / Ne, nemám.
„Has Steve got (a beard)?“ Má Steve (vousy)?
„Yes, he has.“ Ano, má.
„Make two teams, please.“ Vytvořte dvě družstva, prosím.
„Draw (an eye/two noses), please.“ Nakreslete (jedno oko, dva nosy), prosím.

Návrat do:
03. Face (Obličej)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012