3.7 Obličejové Sudoku (Face Sudoku)
(03. Face (Obličej))

Připojený soubor: 3.7-pl.pdf

Téma: Obličej (Face)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s příslušnými slovíčky (obličej), pracovní list, tužky, případně pastelky (red, green, blue, yellow, orange, purple)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost slovní zásoby popisující obličej (eyes, ears, nose, mouth, hair, beard). Pomocí tohoto pracovního listu lze ale také opakovat například barvy (red, green, blue, yellow, orange, purple). Úkolem je doplnit do prázdných čtverečků hrací karty části obličeje tak, aby se žádná neopakovala 2x v jednom řádku a sloupci. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 6.

  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: například hra č. 4.

  • Nakonec požádejte děti, aby se usadily (ke stolům): „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Postupně ukazujte na různé části těla a ptejte se: „What is it?“ Chvíli vyčkejte na odpověď, která může být jednoslovná: „A mouth.“, ale spíše povzbuzujte děti, aby odpovídaly celou větou: „It’s a mouth.“ Pokud děti nezvládnou zpočátku odpovědět samy, pomozte jim tak, že větu začnete říkat sami a naznačte jim, že mají opakovat: „Say with me – it’s a m-m-m (dejte si ruku k uchu jako náznak poslouchání) mouth.“ Stejně pokračujte u ostatních částí obličeje a postupně přestávejte výrazněji pomáhat. Děti průběžně za jejich pokusy chvalte: „Well done!/Good job!“ Tuto část úkolu provádějte přiměřený čas, děti nesmíte znudit a ztratit jejich pozornost, proto například zrychlujte tempo, vracejte se ke stejným obrázkům, rozdělte děti na skupinky a střídavě se obracejte k různým skupinkám atd. a vždy se ptejte: „What is it?“

  • Nakonec ukažte dětem úkol, který budou později provádět. Vyberte si jeden sloupeček v hracím plánu a společně si pojmenujte všechny obrázky (ukazujte odshora dolů): „What is it? Say with me – it’s a…“ Nyní se zaměřte na prázdné místo: „What goes here?“ a zkuste vyčkat na návrhy, případně pomozte: „A mouth?“ a pomozte s odpovědí (pokud je pusa již ve sloupečku nebo příslušném řádku – naznačte hledání tužkou) „No!“, pokud ale je pusa dobrá volba, pak „Yes!“ a naznačte nakreslení pusy do prázdného políčka. Stejně pokračujte ještě u několika dalších příkladů.

  • Nyní rozdejte pracovní listy a tužky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pomůcky až nyní!).

  • Zpočátku pracujte dohromady stejným způsobem, jakým jste jim předváděl/a příklad výše. Postupně nechte děti pracovat samostatně.

  • Poté, co všichni dokončí práci, si výsledek společně zkontrolujte. Opět si stoupněte čelem k dětem s obrázkem před sebou, ukazujte na sloupečky nebo řádky a společně pojmenovávejte obrázky, které v něm jsou. Dbejte na správné užití neurčitého členu: „This line/column, please. What is it? Say with me. It’s a mouth, an eye, an ear, a beard, hair, a nose.“

Něco navíc:

  • Děti si mohou všechny obrázky vybarvit dle vašeho diktátu: „Colour the mouths red.“ nebo dle své fantazie.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
What is it?“ Co to je?
It’s a mouth.“ To je pusa.
Say with me – it’s a m-m-m-mouth.“ To je p-p-p-pusa.
Well done!/Good job!“ Dobře!
What goes here?“ “A mouth?”
No!” “Yes!”
Co patří sem? Pusa?
Ne! Ano!
This line/column, please.” Tento řádek/sloupeček, prosím.
It’s a mouth, an eye, an ear, a beard, hair, a nose.“ To je pusa, oko, ucho, plnovous, vlasy, nos.
Colour the mouths red.“ Vybarvěte pusy červeně.

Návrat do:
03. Face (Obličej)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012